วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. นายเจริญ แก้วสุกใส กรรมการ ส.อ.ท. และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับนายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และ Mr. Andrea Prete ประธานสภาหอการค้าอิตาลี (The Italian Union of Chambers of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture – Unioncamere) พร้อมคณะฯ ณ ห้องมงคลสุธี ส.อ.ท. เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือที่เป็นไปได้ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน อาทิ การเกษตรอัจฉริยะ อาหารและเครื่องดื่ม การรีไซเคิลขยะ และยานยนต์