วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน นำคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายณฐกร โซ่จินดามณี และคณะกรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์ นายชยุตม์ ศรีเพียร นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ นายอภิรัฐ เนติกุล ร่วมต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 นำโดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ณ ห้องมงคลสุธี ส.อ.ท.

ในโอกาสนี้ ทาง สสปน. เชิญชวนสนับสนุนการจัดงาน “Expo 2028 Phuket” และต้อนรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “โครงการพืชสวนโลก” จังหวัดอุดรธานี ปี 2569 และตอกย้ำความร่วมมือในการทำงานร่วมเพื่อส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ผ่านกลไกการทำงาน MICE โดย สสปน. พร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและส่งเสริม Regional Best Shows

ระหว่างการหารือ นายเกรียงไกร ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า พร้อมผลักดันแนวความคิดส่งเสริมประเทศไทยให้เป็น Medical Hub และใช้แนวคิด “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ในการยกระดับประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ