เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ และ นายกริช อึ้งวิทูรย์สถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ให้การต้อนรับนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ส.อ.ท.

ทั้งนี้ ได้มีการหารือประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ปี 2567 จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปินส์ ซึ่งตลอดปีจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเยือนของผู้บริหารระดับสูง
2. ภาพรวมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ฟิลิปปินส์มีการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment: FI) มูลค่ารวม 2.73 หมึ่นล้านเปโซ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ 1 ที่เข้าไปลงทุนด้วย
3. มีการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด (Wind Energy / Solar Farm) โครงสร้างพื้นฐานและระบบสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว (Cruise / Diving) และธุรกิจบริการ (Hospitality) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทางฟิลิปปินส์มีศักยภาพ
4. การเตรียมภาคเอกชนในการจัดทำ MOU ร่วมระหว่างหน่วยงานไทยและฟิลิปปินส์ เช่น Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), Philippine-Thailand Business Council, Makati Club เป็นต้น