หล่อเฟือง

หล่อเฟือง

หลักสูตร 11 วัน (แบบออนไลน์)​เส้นทางสู่การเป็น SI อย่างมืออาชีพ​ปั้นสุดยอด System integrator ​ (Automaion Simplification & Smart factory)​ ราคา : สมาชิก ส.อ.ท. 30,000 บ. / บุคคลทั่วไป 45,000 บ.​วันอบรม : 6 พ.ค. 64 – 11 มิ.ย....
Matching to Market

Matching to Market

การรนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี ของ Strong Startup 2021 ครั้งที่ 1 Agrotech and Trading Innovation ครั้งที่ 2 Manufacturing Innovation ครั้งที่ 3 Industrial...
Strong Startup

Strong Startup

ที่ได้ผ่านการคัดเลือก และพิจารณาความพร้อมในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากกิจกรรม FTI Startup Connext 2021 มีทั้งหมด 22...
FTI Startup Connext 2022

FTI Startup Connext 2022

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ Startup ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยในการยกระดับและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เปิดรับสมัครวันนี้...