ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน...
ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรรมการและเลขานุการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ในฐานะผู้แทน ASEAN-BAC ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 (95th ASEAN-BAC Meeting) โดยมี Mr....
ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส อ.ท.) พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และ ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Dr. Angela Macdonald...
ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Caravan โดยมีนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอมฤต ฟรานเซน...
กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง...