5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

แม้ว่าการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยจากผู้ประกอบการยุคปัจจุบัน เพราะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกในการซื้อ-ขาย ประหยัด ต้นทุน เมื่อเทียบกับการมีหน้าร้าน รวมถึงสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า...
สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes)...
สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Kjersti Rødsmoen) ณ...
ยานยนต์ฟื้นแล้วจากการคลายล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564 ผลิตรถยนต์ 140,038 คัน ลดลงร้อยละ 6.43 ขาย 56,871 คัน ลดลงร้อยละ 19.1 ส่งออก 73,831 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47

ยานยนต์ฟื้นแล้วจากการคลายล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564 ผลิตรถยนต์ 140,038 คัน ลดลงร้อยละ 6.43 ขาย 56,871 คัน ลดลงร้อยละ 19.1 ส่งออก 73,831 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนกันยายน 2564 ดังต่อไปนี้...
สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

🏭”สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน” 📁ความสำเร็จของสัญลักษณ์ MADE IN THAILAND : MIT มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น เหมือนกับสัญลักษณ์สินค้าของหน่วยงานสถาบันอื่นๆ...