ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ นายเชิญพร เต็งอำนวย, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล ให้การต้อนรับ นายฟรองซัวส์ เปอร์จี อดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส และ...
พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน “The Marché by STYLE Bangkok 2022 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยได้รับเกียรติจาก...
เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล...
ประธาน ABAC เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022

ประธาน ABAC เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 พร้อมด้วยผู้แทน ABAC Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022 โดยมีนายธานี ทองภักดี...
ส.อ.ท. ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พร้อมอบรม“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า”

ส.อ.ท. ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พร้อมอบรม“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน และนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ส.อ.ท. ครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital...