พลิกวิกฤต เป็นโอกาส ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมกล่าวเปิดงานแถลงข่าว Pack Print International and CorruTec ASIA 2022 พร้อมด้วย Mr. Gernot Ringling (Managing Director, Messe...
ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8

ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย” พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ...