ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน...
ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรรมการและเลขานุการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ในฐานะผู้แทน ASEAN-BAC ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 (95th ASEAN-BAC Meeting) โดยมี Mr....
ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส อ.ท.) พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และ ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Dr. Angela Macdonald...
ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Caravan โดยมีนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอมฤต ฟรานเซน...
กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง...
ส.อ.ท. “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ครั้งที่ 1” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

ส.อ.ท. “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ครั้งที่ 1” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. กรรมการสถาบัน SMI และกรรมการ...