“ส.อ.ท.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดอบรมวิธีใช้ชุดตรวจ ATK รับมือโควิด-19 ในโรงงาน ตามมาตรการ “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

“ส.อ.ท.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดอบรมวิธีใช้ชุดตรวจ ATK รับมือโควิด-19 ในโรงงาน ตามมาตรการ “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย FTI Academy จัดประชุมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ” ณ...
เอกชนเปิดแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมชงจัดตั้ง รพ.สนามในโรงงานแบบ Community Isolation

เอกชนเปิดแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมชงจัดตั้ง รพ.สนามในโรงงานแบบ Community Isolation

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมแนวทางการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม หลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ      3 มาตรการหลัก ได้แก่ การจัดอบรมวิธีการใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน ATK อย่างถูกต้อง,...
ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ กล่าวเปิดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย” ซึ่งจัดโดยสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท....
ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่งมอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรก ภายใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี (Hospitel โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค) โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน...
สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประธาน ส.อ.ท. และผู้อำนวยการใหญ่...
ส.อ.ท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน โดยปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คันส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน

ส.อ.ท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน โดยปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คันส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน

ส่วนเดือนมิถุนายน 2564 ผลิตรถยนต์ได้ 134,245 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.22 ขาย 61,758 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 และส่งออก 83,022 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.88 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...