สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับสนับสนุนงาน FTI EXPO

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับสนับสนุนงาน FTI EXPO

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท....
“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”

“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”

🏭“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ” จากบทสัมภาษณ์ Exclusive ความสำเร็จจากการได้รับรองสินค้า MiT...
กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนเตรียมจัดงาน “Phuket Gems Fest”

กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนเตรียมจัดงาน “Phuket Gems Fest”

วันที่ 13 กันยายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส.อ.ท. และนางประพีร์ สรไกรกิติกูล...
สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” ในงานสัมมนาออนไลน์...
ส.อ.ท. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

ส.อ.ท. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

19 ก.ย. 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยกรรมการ ส.อ.ท. และกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน...
การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ…คุณแสงจันทร์  อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์  จำกัด

การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ…คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์ จำกัด

🏭“การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ…คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์ จำกัด...