ทำไม ? ต้องมี “แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต”

เพราะโลกร้อนขึ้นทุกวัน ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของสภาพภูมิอากาศที่เราทุกคนต่างก็รับรู้กันอยู่แล้ว สังเกตง่าย ๆ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแท้ ๆ แต่กลับรู้สึกร้อนใช่หรือไม่ . สัญญาณเตือนภัยมาถึงแล้ว !!…จากภาพถ่ายดาวเทียมของ NASA ข้างต้นสามารถยืนยันสภาพภูมิอากาศ ณ...