สำนักงานใหญ่

ผู้มาติดต่อสภาอุตสาหกรรมฯ
สามารถเข้า-ออกได้ทางประตู 8 ฝั่งนราธิวาส (ปั้ม ปตท.เก่า) เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

The Federation of Thai Industries.

8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

โทรศัพท์ : 1453
อีเมล : information@fti.or.th
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00น. ถึง 17:00 น.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132254