หน้าแรก

เงื่อนไขการรับ e-Coupon

ซื้อของในงานมูลค่าทุกๆ 500 บาท   มีสิทธิ์รับ E-Coupon 1 สิทธิ์ และให้นำหลักฐานการชำระเงิน ไปลงทะเบียน ที่จุดลงทะเบียน ข้างเวทีกลาง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความจริงเท่านั้น