เงื่อนไขการรับ e-Coupon

ซื้อของในงานมูลค่าทุกๆ 500 บาท มีสิทธิ์รับ e-Coupon 1 สิทธิ์ โดยให้นำหลักฐานการชำระเงิน ไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน Executive Lounge และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์

ตรวจสอบเลขรางวัล

ประกาศผลรางวัล

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ได้รับของรางวัล

1. “ผู้รับของรางวัล” คือ ผู้ที่ซื้อของในงานมูลค่า 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับ อี คูปอง 1 ใบ และทำการลงทะเบียน ผ่านระบบ Platform ในงาน FTIEXPO เพื่อชิงรางวัล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริงเท่านั้น

2. “ผู้จัดงาน” คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จะจับสลากหาผู้โชคดี ในวันที่ 29 มิ.ย.2565 – 3 ก.ค. 2565 เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ วันละ 2 รอบ เช้า 11.00 น. บ่าย 15.30 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และ คณะกรรมการจัดรางวัล ผู้เข้าชมงาน (ยกเว้นวันที่ 29 มิ.ย. 2565 จับเพียง 1 รอบ)

3. “ผู้จัดงาน” จะส่ง SMS ให้มารับรางวัลที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศผู้ได้รับรางวัล ทางเว็บไซท์, ftiexpo.com ,fti.or.th

4. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานการ พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับจาก การประกาศผลรางวัล

5. หากพ้นกำหนด 7 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะลงแจ้งใน www.fti.or.th, www.ftiexpo.com

6. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้

7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

8. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นเด็ดขาด

9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ยืนยันตัวที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
   • ผู้รับรางวัลโอนเงินเข้า บช. FTI EXPO 2022 เลขที่บัญชี 009-0-26882-2 (ค่าภาษี 5% ของเงินรางวัล)
   • ส.อ.ท.จะเป็นผู้ออกหนังสือภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ส่ง SMS ให้ทราบก่อนส่ง ) ส.อ.ท.นำส่งหนังสือภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับจริง ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
2. ยืนยันตัวที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   • ผู้รับรางวัล ชำระภาษี 5% ของเงินรางวัล สำนักงาน.ส.อ.ท.
   • รับหนังสือภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง
3. ยืนยันในงาน EXPO 2022
   • ผู้รับรางวัลรายงานตัว พร้อมบัตรประชาชน ที่ห้อง Exective Lounge
   • โอนเงินเข้าบช.FTI EXPO 2022 เลขที่บัญชี 009-0-26882-2 (ค่าภาษี 5%ของเงินรางวัล)
   • รับหนังสือภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริง