สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-345-1238 ถึง 40
อีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com
Line : @IRDI
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00น. ถึง 17:00 น. (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)