อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

Your Title Goes Here

📍 หลักสูตร 11 วัน (แบบออนไลน์)
เส้นทางสู่การเป็น SI อย่างมืออาชีพ
ปั้นสุดยอด System integrator

(Automaion Simplification & Smart factory)

ราคา : สมาชิก ส.อ.ท. 30,000 บ. / บุคคลทั่วไป 45,000 บ.
วันอบรม : 6 พ.ค. 64 – 11 มิ.ย. 64
(เฉพาะวันพฤ.-ศ.)