แหล่งรวบรวมข้อมูล

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อให้ นักลงทุน นักธุรกิจ และ นักอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่กำลังมองหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้เลือกสรรเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เหมาะสมกับธุรกิจ

เกษตร

อาหาร

สุขภาพการแพทย์

เครื่องมือ/เครื่องจักร

เทคโนโลยีชีวภาพ

STARTUP

สนับสนุนโดย