กิจกรรของเรา – IRDI Events

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมประจำปี 2565 โดยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานและพบปะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชน ณ...

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานแรงงาน นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์...

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART...

บริการหลัก – IRDI Core Service

โครงการ
ความร่วมมือ
กับภาครัฐ

R & D
Matching Service

ข้อมูล
ทรัยพ์สิน
ทางปัญญา

IRDI
Traning /
Site Visit

ข่าวสารจากสถาบันฯ

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมประจำปี 2565 โดยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานและพบปะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชน ณ...

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานแรงงาน นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์...

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART...

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565...

สถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตรอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม" ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด...

ส.อ.ท. ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นศ.วปอ.ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจิรพันธุ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักศึกษา วปอ. 64 ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ...

ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย” พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

💉 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 📅 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ ตามที่ ท่านได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...

ส.อ.ท. มอบเครื่อง Infusion Workstation เครื่องที่ 2 ของไทยให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอันดัสตรี จำกัด ส่งมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดระยะไกล...

กกร. ชี้โอมิครอนกระทบเศรษฐกิจไทยแต่ไม่รุนแรง คงจีดีพีปี 65 ที่ 3.0-4.5 % ส่งออก 3.0-5.0% อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2.0% ชงรัฐผุดมาตรการระยะสั้นแก้ปัญหาราคาสินค้าและอาหารราคาแพง

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กกร....