กิจกรรของเรา – IRDI Events

“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

🏭“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ” ⏩ผลตอบรับสินค้า MiT ในส่วนภูมิภาคมีการตื่นตัวกัน โดยการเสนองานราชการ...

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต”

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต"...

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อเป็น Food Valley ของไทย”...

บริการหลัก – IRDI Core Service

โครงการ
ความร่วมมือ
กับภาครัฐ

R & D
Matching Service

ข้อมูล
ทรัยพ์สิน
ทางปัญญา

IRDI
Traning /
Site Visit

ข่าวสารจากสถาบันฯ

“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

🏭“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ” ⏩ผลตอบรับสินค้า MiT ในส่วนภูมิภาคมีการตื่นตัวกัน โดยการเสนองานราชการ...

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต"...

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อเป็น Food Valley ของไทย”...

เดือนสิงหาคม 2564 ผลิตรถยนต์ 104,144 คัน ลดลงร้อยละ 11.18 ขาย 42,176 คัน ลดลงร้อยละ 38.8 ส่งออก 59,571 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี้...

สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน​ TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม​ Bilbil.com (ตลาดอินโดนีเซีย)

วันพุธที่​ 22​ กันยายน​ 2564​ นายเวทิต​ โชควัฒนา​ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์​ เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน​ TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม​ Bilbil.com (ตลาดอินโดนีเซีย) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากรณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย​มี ดร....

ขอเชิญรับชม LIVE‼️ การบรรยายพิเศษ เรื่อง”มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิด” และเรื่อง “ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ COVID – 19”

📍 ขอเชิญรับชม LIVE‼️ การบรรยายพิเศษ เรื่อง"มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิด" จากดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเรื่อง “ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ COVID – 19” จากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับสนับสนุนงาน FTI EXPO

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท....

“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”

🏭“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ” จากบทสัมภาษณ์ Exclusive ความสำเร็จจากการได้รับรองสินค้า MiT...

กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนเตรียมจัดงาน “Phuket Gems Fest”

วันที่ 13 กันยายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส.อ.ท. และนางประพีร์ สรไกรกิติกูล...

สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่" ในงานสัมมนาออนไลน์ "การจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด...