ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมประจำปี 2565 โดยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานและพบปะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชน ณ...

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานแรงงาน นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์...

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART...

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565...

สถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

สถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตรอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม" ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด...

ส.อ.ท. ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นศ.วปอ.ฯ

ส.อ.ท. ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นศ.วปอ.ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจิรพันธุ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักศึกษา วปอ. 64 ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ...

ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8

ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย” พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

💉 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 📅 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ ตามที่ ท่านได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...

ส.อ.ท. มอบเครื่อง Infusion Workstation เครื่องที่ 2 ของไทยให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ส.อ.ท. มอบเครื่อง Infusion Workstation เครื่องที่ 2 ของไทยให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอันดัสตรี จำกัด ส่งมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดระยะไกล...

กกร. ชี้โอมิครอนกระทบเศรษฐกิจไทยแต่ไม่รุนแรง คงจีดีพีปี 65 ที่ 3.0-4.5 % ส่งออก 3.0-5.0% อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2.0% ชงรัฐผุดมาตรการระยะสั้นแก้ปัญหาราคาสินค้าและอาหารราคาแพง

กกร. ชี้โอมิครอนกระทบเศรษฐกิจไทยแต่ไม่รุนแรง คงจีดีพีปี 65 ที่ 3.0-4.5 % ส่งออก 3.0-5.0% อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2.0% ชงรัฐผุดมาตรการระยะสั้นแก้ปัญหาราคาสินค้าและอาหารราคาแพง

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กกร....

ส.อ.ท. สวัสดีปีใหม่ เลขาฯ สมอ. และร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ปี 2565

ส.อ.ท. สวัสดีปีใหม่ เลขาฯ สมอ. และร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ปี 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และรองประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) คุณเอกชัยฯ ดร.ณรัณ กรรมการสายงานฯ และ ดร.วิรัช ฯ เลขาฯ สายงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...

ส.อ.ท. เลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19

ส.อ.ท. เลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19

📌 ส.อ.ท. เลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 เรียน คณะกรรมการ ส.อ.ท. ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน FTI EXPO 2022 📣ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน...

ผนึกความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา BIG DATA เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

ผนึกความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา BIG DATA เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ และ บจก. ครีเดน เอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘บิ๊กดาต้า’ พัฒนาฐานข้อมูล BIG DATA เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ และเร่งเครื่องภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยปี 2565...

ส.อ.ท. ชงยกระดับป้องกันโอมิครอน เร่งฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชน แนะรัฐไม่ควรล็อคดาวน์ หลังดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 4 เดือนต่อเนื่อง

ส.อ.ท. ชงยกระดับป้องกันโอมิครอน เร่งฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชน แนะรัฐไม่ควรล็อคดาวน์ หลังดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 4 เดือนต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 86.8...

Quote คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในงานแถลงข่าวการจัดงาน FTI Expo

Quote คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ในงานแถลงข่าวการจัดงาน FTI Expo

"สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ในงาน FTI EXPO 2022 ทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมด้าน BCG ต่างๆ อาทิ Smart Agriculture Industry (SAI) ที่มีโครงการหลักคือ plant-based food, การพัฒนายารักษาโรค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร,...

Quote ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน FTI Expo 2022

Quote ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน FTI Expo 2022

“FTI EXPO 2022 นอกจากจะเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศแล้ว ยังเป็นการจุดพลุดอกแรกเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง งานนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้ง 45 อุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์...

ส.อ.ท. รับมอบผลิตภัณฑ์ BRUSH ME

ส.อ.ท. รับมอบผลิตภัณฑ์ BRUSH ME

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันยี่ห้อ BRUSH ME โดยนายวรวัฒน์ เล้าอารยะรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ พุกนัด เลขานุการ เป็นผู้ส่งมอบ ณ...

ส.อ.ท. ร่วมประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ 3 เสนอผลกระทบจากการประกาศมาตรฐานสินค้าเคมีภัณฑ์ของอินเดีย คาร์บอนเครดิต และผลกระทบและแรงกดดันของ Climate Change ต่อการส่งออกไทย

ส.อ.ท. ร่วมประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ 3 เสนอผลกระทบจากการประกาศมาตรฐานสินค้าเคมีภัณฑ์ของอินเดีย คาร์บอนเครดิต และผลกระทบและแรงกดดันของ Climate Change ต่อการส่งออกไทย

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี...

ส.อ.ท. เข้าพบนายก อบจ.ปทุมธานี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเชิญเป็นวิทยากรในงาน FTI Expo 2022

ส.อ.ท. เข้าพบนายก อบจ.ปทุมธานี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเชิญเป็นวิทยากรในงาน FTI Expo 2022

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทีมงาน Made in Thailand เข้าพบ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมเชิญเป็นวิทยากรในงาน FTI Expo...

ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “การค้าและการอุตสาหกรรมไทย 2565” เพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “การค้าและการอุตสาหกรรมไทย 2565” เพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การค้าและการอุตสาหกรรมไทย 2565 : ปรับโครงสร้าง ก้าวข้ามอุปสรรค" จัดโดย...

MiT ยกทีมตรวจโรงงานผู้ผลิตและพัฒนาระบบซอฟแวร์อากาศยาน สร้างความเชื่อมั่นในการออกใบรับรอง

MiT ยกทีมตรวจโรงงานผู้ผลิตและพัฒนาระบบซอฟแวร์อากาศยาน สร้างความเชื่อมั่นในการออกใบรับรอง

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมงานตรวจรับรองมาตรฐาน MiT (Made in Thailand) เข้าเยี่ยมชม...

ส.อ.ท. ต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

ส.อ.ท. ต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. และผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสถาบันส่งเสริมขีดความสามารถมนุษย์...

ผู้บริหาร Mitsui & Co เข้าพบประธาน ส.อ.ท. เพื่ออัพเดทเศรษฐกิจไทยและการลงทุนในประเทศไทย

ผู้บริหาร Mitsui & Co เข้าพบประธาน ส.อ.ท. เพื่ออัพเดทเศรษฐกิจไทยและการลงทุนในประเทศไทย

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ Mr. Takeo Kato, President & CEO of Mitsui & Co., (Thailand) Ltd. เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่...

ส.อ.ท. ร่วมเสวนาหัวข้อ “13 หมุดหมาย และเส้นทางของอุตสาหกรรมไทยในยุคหลังโควิด” ภายใต้งานสัมมนา Journey to transform Thailand industry: เส้นทางบนโลกยุคใหม่ สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย

ส.อ.ท. ร่วมเสวนาหัวข้อ “13 หมุดหมาย และเส้นทางของอุตสาหกรรมไทยในยุคหลังโควิด” ภายใต้งานสัมมนา Journey to transform Thailand industry: เส้นทางบนโลกยุคใหม่ สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Journey to transform Thailand industry: เส้นทางบนโลกยุคใหม่ สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ "13...

ส.อ.ท. เข้าพบ กรมบัญชีกลาง หารือแนวทางสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ส.อ.ท. เข้าพบ กรมบัญชีกลาง หารือแนวทางสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และคณะฯ ได้เข้าพบ...

เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตรถยนต์ 165,353 คัน ลดลงร้อยละ 4.12 ขาย 71,716 คัน ลดลงร้อยละ 3.2 ส่งออก 98,829 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.60

เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตรถยนต์ 165,353 คัน ลดลงร้อยละ 4.12 ขาย 71,716 คัน ลดลงร้อยละ 3.2 ส่งออก 98,829 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.60

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยจำนวนการผลิต...

รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ – พลังงาน – ทรัพยากรฯ – สภาอุตฯ MOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟ้า-พลังงานความร้อน สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย

รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ – พลังงาน – ทรัพยากรฯ – สภาอุตฯ MOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟ้า-พลังงานความร้อน สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

การผลักดันสินค้า MIT เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศอีกด้วย

การผลักดันสินค้า MIT เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศอีกด้วย

🏭"การผลักดันสินค้า MIT เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศอีกด้วย" 📁การรับรอง MiT...

สถาบันพลังงานฯ เปิดตัวโครงการ “Energy Points เฟส 3” ส่งเสริม SME อนุรักษ์พลังงาน สร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

สถาบันพลังงานฯ เปิดตัวโครงการ “Energy Points เฟส 3” ส่งเสริม SME อนุรักษ์พลังงาน สร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน...

ส.อ.ท. ร่วมกับภาคีเอกชน หารือกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ต่อผลกระทบจากร่างประกาศเช่าซื้อรถฯ ครั้งที่ 2

ส.อ.ท. ร่วมกับภาคีเอกชน หารือกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ต่อผลกระทบจากร่างประกาศเช่าซื้อรถฯ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)...

ส.อ.ท. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง Digital และ BCG ในงานเผยแพร่รายงาน Thailand Economic Monitor: Living with COVID; Building Back Better โดย World bank”

ส.อ.ท. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง Digital และ BCG ในงานเผยแพร่รายงาน Thailand Economic Monitor: Living with COVID; Building Back Better โดย World bank”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และเลขาธิการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ในฐานะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง Digital และ BCG ในงานเผยแพร่รายงาน Thailand Economic Monitor: Living...

ประธาน ส.อ.ท. หารือผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เรื่อง Climate Change และการช่วยเหลือ SME

ประธาน ส.อ.ท. หารือผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เรื่อง Climate Change และการช่วยเหลือ SME

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญจากคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อร่วมรับประทานอาหารและปรึกษาหารือ เรื่อง Climate Change และการช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี...

FTI EXPO สภาอุตฯ ผนึกกำลัง 50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR ประกาศโครงการนำร่องจังหวัดชลบุรี

FTI EXPO สภาอุตฯ ผนึกกำลัง 50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR ประกาศโครงการนำร่องจังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) จับมือ 50 องค์กร ภาครัฐ เอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รวบรวม โรงงานรีไซเคิล และพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข...

ส.อ.ท. ผนึกกำลังซินเน็คและพันธมิตร จัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย

ส.อ.ท. ผนึกกำลังซินเน็คและพันธมิตร จัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมหรือ ICTI, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเหล่าพันธมิตรในวงการ Internet of Things ร่วมจัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี...

ส.อ.ท. ร่วมแถลงงานข่าว Digital Supplychain Finance ภายใต้ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business

ส.อ.ท. ร่วมแถลงงานข่าว Digital Supplychain Finance ภายใต้ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว Digital Supplychain Finance ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Smart Financial and...

FTI EXPO 2022 รวมพลังทุกภาคส่วน ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

FTI EXPO 2022 รวมพลังทุกภาคส่วน ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

กรุงเทพฯ  15 ธันวาคม 2564 - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำ แถลงข่าวการจัดงาน FTI EXPO 2022 : ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES I ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ขานรับนโยบายเปิดประเทศ เตรียมจัดทัพใหญ่ ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ...

ส.อ.ท. ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตตู้จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็นอัตโนมัติ “เต่าบิน” มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตตู้จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็นอัตโนมัติ “เต่าบิน” มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ส.อ.ท.

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สายงานสมาชิกสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายประยูร เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ณ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด...

ส.อ.ท. จับมือ ดีป้า จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หนุนผู้ประกอบการนำดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. จับมือ ดีป้า จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หนุนผู้ประกอบการนำดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างผู้ประกอบการคุณภาพในอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมการเสวนาหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ฟื้นเศรษฐกิจไทย 65” ภายใต้งาน “พีพีทีวีสัญจร ครั้งที่ 2”

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมการเสวนาหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ฟื้นเศรษฐกิจไทย 65” ภายใต้งาน “พีพีทีวีสัญจร ครั้งที่ 2”

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมการเสวนาหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ฟื้นเศรษฐกิจไทย 65” ภายใต้งาน “พีพีทีวีสัญจร ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.อ.ท. พร้อมพันธมิตรเอกชน ร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มสารสนเทศขั้นสูง พร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.อ.ท. พร้อมพันธมิตรเอกชน ร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มสารสนเทศขั้นสูง พร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)

13 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ)...

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิด งาน Phuket gems & jewelry fest

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิด งาน Phuket gems & jewelry fest

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เเละ นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Phuket gems & jewelry fest จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์...

สนข. ฟังเสียงชาวระนอง แผนโลจิสติกส์พื้นที่อีอีซีเชื่อมประตูการค้าภาคใต้

สนข. ฟังเสียงชาวระนอง แผนโลจิสติกส์พื้นที่อีอีซีเชื่อมประตูการค้าภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายประกวด ตันโสภณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เเละนายบุญสุข ธนัตวรานนท์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสรรพากรหารือแนวทางการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสรรพากรหารือแนวทางการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และนายสุรเดช บุณยวัฒน รองประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ประชุมหารือกับ ดร.เอกนิติ...

พบกันเป็นครั้งที่ 3!! กับกิจกรรม MiT Roadshow 5 ภูมิภาค ภาคเหนือ Onsite โดยความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง และลำพูน

พบกันเป็นครั้งที่ 3!! กับกิจกรรม MiT Roadshow 5 ภูมิภาค ภาคเหนือ Onsite โดยความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง และลำพูน

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นำทีม Made in Thailand เปิดงาน MiT Roadshow 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ "MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" พร้อมด้วย นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รอง ผอ.ใหญ่ ส.อ.ท....

กกร. ชี้เศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้นตัว ดันจีดีพีโต 3-4.5 % ส่งออก 3-5 % อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2 % ชงรัฐออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ, ผ่อนคลายนโยบายการเงิน

กกร. ชี้เศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้นตัว ดันจีดีพีโต 3-4.5 % ส่งออก 3-5 % อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2 % ชงรัฐออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ, ผ่อนคลายนโยบายการเงิน

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กกร. และมีนายผยง...

หากคุณกำลังมองหาทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ต้องไม่พลาด!!! งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2021

หากคุณกำลังมองหาทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ต้องไม่พลาด!!! งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2021

📣 หากคุณกำลังมองหาทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ต้องไม่พลาด!!! งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2021 จัดเต็ม 4 วัน ! 13-16 ธ.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ 🏭ภายในงานจะได้พบกับ✅ หัวข้อสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมองเทรนด์นวัตกรรมการผลิต จากกูรูชั้นนำด้านอุตสาหกรรม✅...

ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “Thailand Rebound: How-to-go โตไงดี เศษ-กิจ 2022”

ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “Thailand Rebound: How-to-go โตไงดี เศษ-กิจ 2022”

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมเสวนาในงาน "Thailand Rebound: How-to-go โตไงดี เศษ-กิจ 2022" จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 3 เดือนต่อเนื่อง วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ป้องกันโอมิครอน, MOU แรงงานต่างด้าว

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 3 เดือนต่อเนื่อง วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ป้องกันโอมิครอน, MOU แรงงานต่างด้าว

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. แถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 85.4...

ส.อ.ท. ร่วมกับ Oasis Spa สปาชั้นนำของไทย มอบส่วนลดพิเศษให้สมาชิก FTI e-Member Card

ส.อ.ท. ร่วมกับ Oasis Spa สปาชั้นนำของไทย มอบส่วนลดพิเศษให้สมาชิก FTI e-Member Card

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และนางสาวภัททิราพร เขียวสนั่น Executive Director...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเปิดงาน “FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2021” NEW MOTION in NEW NORMAL

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเปิดงาน “FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2021” NEW MOTION in NEW NORMAL

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2021" จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังจัดงาน “ตรังมาราธอน 2021” ปลุกเศรษฐกิจเมืองตรัง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังจัดงาน “ตรังมาราธอน 2021” ปลุกเศรษฐกิจเมืองตรัง

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร ในพิธีเปิดงานตรังมาราธอน 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ส.อ.ท. ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสำนักประธาน เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมในภูมิภาค

ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมในภูมิภาค

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)...

ส.อ.ท.​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ​”โคนมไทยก้าวไกล​ ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย​ FTA”

ส.อ.ท.​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ​”โคนมไทยก้าวไกล​ ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย​ FTA”

วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564​ ดร.ปิยะนุช​ มาลากุล​ ณ​ อยุธยา​ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ และประธานอนุกรรมการเขตการค้าเสรี​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ​ "โคนมไทยก้าวไกล​ ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย​ FTA" โดย​มี​นายสินิตย์​ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์​...

ส.อ.ท ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ส.อ.ท ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท.ร่วมประชุมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นายเรืองศักดิ์...

ส.อ.ท. ร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2564  “THAILAND TOP SME AWARDS 2021” ครั้งที่ 5

ส.อ.ท. ร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2564 “THAILAND TOP SME AWARDS 2021” ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2564 "THAILAND TOP SME AWARDS 2021" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Challenging to the resilience of...

ส.อ.ท. ร่วมลงนามกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

ส.อ.ท. ร่วมลงนามกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สสว.,...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมประชุม ศบศ. นำเสนองาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมประชุม ศบศ. นำเสนองาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)” ครั้งที่ 5/2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา...

ส.อ.ท ร่วมหารือกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของสังคมกับนายกรัฐมนตรี

ส.อ.ท ร่วมหารือกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของสังคมกับนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

ประธาน ABAC นำทีมร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐเขตเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ พร้อมหารือการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC/ABAC 2022 พร้อม

ประธาน ABAC นำทีมร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐเขตเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ พร้อมหารือการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC/ABAC 2022 พร้อม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ APEC Business Advisory Council (ABAC) Chair 2022 พร้อมด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. ในฐานะ ABAC Alternate Member นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ABAC Executive Director 2022...