ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ส.อ.ท. ประเมิน “จีนเปิดประเทศ” เสริมเศรษฐกิจไทยขยายตัว

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน...

ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

ส.อ.ท. จัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 หารือแผนการดำเนินงาน ASEAN-BAC

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรรมการและเลขานุการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ในฐานะผู้แทน ASEAN-BAC ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 95 (95th ASEAN-BAC Meeting) โดยมี Mr....

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย หนุนการค้าและเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส อ.ท.) พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และ ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Dr. Angela Macdonald...

ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

ส.อ.ท. จัดกิจกรรม Digital Night : Business Transformation & Human Management

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Caravan โดยมีนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอมฤต ฟรานเซน...

กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

กกร. ห่วงค่าไฟ ค่าเงินบาทแข็ง คง GDP 3.0-3.5

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง...

ส.อ.ท. “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ครั้งที่ 1” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

ส.อ.ท. “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ครั้งที่ 1” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. กรรมการสถาบัน SMI และกรรมการ...

เลขาธิการ ส.อ.ท. กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

เลขาธิการ ส.อ.ท. กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลสถาบัน พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน...

ส.อ.ท. เดินหน้าจัดทำข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ บรรเทาปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิต

ส.อ.ท. เดินหน้าจัดทำข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ บรรเทาปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ได้ร่วมเปิดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)...

ส.อ.ท. ร่วมงาน Action Day PM 2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน”

ส.อ.ท. ร่วมงาน Action Day PM 2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน Action Day PM 2.5 BKK "กทม. ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน" โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด...

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบเงินสนับสนุนให้แก่ ส.อ.ท. เดินหน้ากิจกรรมพัฒนาภาคอุตฯ

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบเงินสนับสนุนให้แก่ ส.อ.ท. เดินหน้ากิจกรรมพัฒนาภาคอุตฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย บจก. ยูเอซีเจ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนให้แก่ ส.อ.ท. จำนวน 200,000 บาท เเละกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม จำนวน 100,000 บาท...

ประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมแถลงข่าว “ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย”

ประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมแถลงข่าว “ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการแถลงข่าว “ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนธันวาคมและทั้งปี 2565 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนธันวาคมและทั้งปี 2565 รวมทั้งเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออก ปี...

คณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าพบคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชูทิศทางการดำเนินงานพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ

คณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าพบคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชูทิศทางการดำเนินงานพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมรองประธาน ส.อ.ท. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายอิศเรศ รัตนติลก ณ ภูเก็ต นายนาวา จันทนสุรคน และนายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร...

ส.อ.ท. ร่วมลงนาม MOU กับกรมการจัดหางาน เดินหน้า “การส่งเสริมการมีงานทำ”

ส.อ.ท. ร่วมลงนาม MOU กับกรมการจัดหางาน เดินหน้า “การส่งเสริมการมีงานทำ”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มอบหมายให้นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง...

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายนิติธร กฤตสิน รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะทำงาน สอก. เข้าพบพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะทำงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ...

ส.อ.ท. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนดิจิทัล

ส.อ.ท. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนดิจิทัล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัล FTI Digital Award - Leap forward 2023 และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ โดยมีนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธาน ส.อ.ท. นายอมฤต ฟรานเซน...

ประธาน ส.อ.ท. เปิดแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยในเวที Thailand: New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023 จัดโดยมติชน

ประธาน ส.อ.ท. เปิดแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยในเวที Thailand: New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023 จัดโดยมติชน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Thailand: New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023 จัดโดยมติชน ในหัวข้อเรื่อง “New Episode เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน...

กกร. ลงนามความร่วมมือกับ TCEB สนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

กกร. ลงนามความร่วมมือกับ TCEB สนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ณ...

ส.อ.ท. เฮ ส่งออก ธ.ค. 65 สูงสุดในรอบ 3 ปี ยอดผลิตรถยนต์ปี 65 ทะลุ 1.8 ล้านคัน

ส.อ.ท. เฮ ส่งออก ธ.ค. 65 สูงสุดในรอบ 3 ปี ยอดผลิตรถยนต์ปี 65 ทะลุ 1.8 ล้านคัน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยจำนวนการผลิต...

ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 น.สพ. ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ครั้งที่ 5 โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร...

ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบาย ONE FTI พร้อมแนวทางการดำเนินงานของสภาธุรกิจ

ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบาย ONE FTI พร้อมแนวทางการดำเนินงานของสภาธุรกิจ

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) และการดำเนินงานของสภาธุรกิจ ภายใต้ ส.อ.ท. ในการประชุมคณะกรรมการสายงานการค้าและการลงทุน ครั้งที่...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าสวัสดีปีใหม่ประธาน ส.อ.ท.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เข้าสวัสดีปีใหม่ประธาน ส.อ.ท.

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน นำคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายณฐกร โซ่จินดามณี และคณะกรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์...

ส.อ.ท. พบอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หารือบทบาทและโครงสร้างการทำงานรัฐและเอกชนในเรื่อง BIMSTEC

ส.อ.ท. พบอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หารือบทบาทและโครงสร้างการทำงานรัฐและเอกชนในเรื่อง BIMSTEC

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศ นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และเลขานุการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศ...

ส.อ.ท. หารือประธานสมาคมอุตฯ เมียนมา แลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจการค้า เดินหน้าขยายความร่วมมือ

ส.อ.ท. หารือประธานสมาคมอุตฯ เมียนมา แลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจการค้า เดินหน้าขยายความร่วมมือ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ตู้จินดา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์...

สภาอุตฯ ภาคกลาง ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมผลักดัน Food Valley เพชรบุรี

สภาอุตฯ ภาคกลาง ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมผลักดัน Food Valley เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ครั้งที่ 1/2566 (4) โดยมี ดร.วิกรม วัชระคุปต์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)...

ส.อ.ท. จับมือ 30 หน่วยงานพันธมิตร ยกขบวนบริการพัฒนาธุรกิจสู่ SMEs กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ส.อ.ท. จับมือ 30 หน่วยงานพันธมิตร ยกขบวนบริการพัฒนาธุรกิจสู่ SMEs กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการเงินกว่า 30 องค์กร นำบริการด้านต่างๆ ไปให้กับ SMEs ถึงพื้นที่ในกรุงเทพฯ และ 20 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” โดยมุ่งนำบริการ 3...

ส.อ.ท. ประเมินแนวโน้มอุตฯ ไทย ปี 66 ยังคงเติบโต ท่ามกลางความเสี่ยงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ส.อ.ท. ประเมินแนวโน้มอุตฯ ไทย ปี 66 ยังคงเติบโต ท่ามกลางความเสี่ยงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ดำเนินการประเมินแนวโน้ม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค ปี 2566 ขึ้น เพื่อสำรวจแนวโน้ม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม สะท้อนมุมมอง ความคิดเห็นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในเชิงภาพรวม เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆ...

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลงรอบ 7 เดือน หวั่นปรับขึ้นค่าไฟ เสนอรัฐดูแลภาคการส่งออกจากค่าเงินบาทผันผวน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลงรอบ 7 เดือน หวั่นปรับขึ้นค่าไฟ เสนอรัฐดูแลภาคการส่งออกจากค่าเงินบาทผันผวน

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 92.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน...

ส.อ.ท. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Unioncamere หารือความร่วมมือภาคเกษตร อาหารเครื่องดื่ม และยานยนต์

ส.อ.ท. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Unioncamere หารือความร่วมมือภาคเกษตร อาหารเครื่องดื่ม และยานยนต์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. นายเจริญ แก้วสุกใส กรรมการ ส.อ.ท. และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ร่วมหารือ สพพ. จัดทำแผนโครงการระหว่าง สพพ. กับราชอาณาจักรภูฎาน ปี 2565-2570

ส.อ.ท. ร่วมหารือ สพพ. จัดทำแผนโครงการระหว่าง สพพ. กับราชอาณาจักรภูฎาน ปี 2565-2570

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้หารือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เพื่อจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพระหว่าง สพพ. กับราชอาณาจักรภูฎาน ระหว่างปี 2565-2570 โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร...

ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ

ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจ โดยมี ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ร่วมงานเปิดตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028-Phuket, Thailand

ส.อ.ท. ร่วมงานเปิดตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028-Phuket, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง "Local to Global: Phuket Expo 2028”...

ส.อ.ท. ส่งมอบความสุข “วันเด็กแห่งชาติปี 2566 เด็กดี วิถีไทย”

ส.อ.ท. ส่งมอบความสุข “วันเด็กแห่งชาติปี 2566 เด็กดี วิถีไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นผู้แทน ส.อ.ท. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ตุ๊กตา เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติปี 2566 เด็กดี วิถีไทย”...

ประธาน ส.อ.ท. ชี้ “ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย-โลก ในปี 2566”

ประธาน ส.อ.ท. ชี้ “ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย-โลก ในปี 2566”

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษในงาน Dinner Talk with CBA หัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย-โลก ในปี 2566" ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดยสมาคมธุรกิจเคมี...

ส.อ.ท. ผลักดัน Thailand i4.0 Index ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ ส่งเสริมอุตฯ ไทย

ส.อ.ท. ผลักดัน Thailand i4.0 Index ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ ส่งเสริมอุตฯ ไทย

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขยายผลให้ Thailand i4.0 Index เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ โดยมีนายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม...

กกร. คงเป้า GDP ปี 66 ที่ 3-3.5% หวังท่องเที่ยวช่วย ศก. ฟื้น แต่ยังห่วงส่งออกชะลอตัว

กกร. คงเป้า GDP ปี 66 ที่ 3-3.5% หวังท่องเที่ยวช่วย ศก. ฟื้น แต่ยังห่วงส่งออกชะลอตัว

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายผยง ศรีวณิช...

ส.อ.ท. เข้าพบอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

ส.อ.ท. เข้าพบอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เดินทางเข้าพบ H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566...

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์มติชน

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์มติชน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร พร้อมนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. และนายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร...

ส.อ.ท. ร่วมประชุมบอร์ด EEC เดินหน้า 4 โครงสร้างพื้นฐานหลัก คู่การพัฒนาพื้นที่ครบมิติ ตรงถึงชุมชน

ส.อ.ท. ร่วมประชุมบอร์ด EEC เดินหน้า 4 โครงสร้างพื้นฐานหลัก คู่การพัฒนาพื้นที่ครบมิติ ตรงถึงชุมชน

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหมายให้ นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเดินหน้า 4...

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 74 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 74 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานสื่อสารองค์กร พร้อมนายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี ก้าวสู่ปีที่ 74 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ...

ส.อ.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ประจำปี 2566 สังคมปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

ส.อ.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ประจำปี 2566 สังคมปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล และนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธาน ส.อ.ท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สังคมปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ประจำปีงบประมาณ 2566...

ส.อ.ท. ร่วมกับ กรมศุลกากร จัดการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “ การควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่าน ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ”​

ส.อ.ท. ร่วมกับ กรมศุลกากร จัดการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “ การควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่าน ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ”​

สายงานกฎหมายและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จัดการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “ การควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่าน ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS...

ประธาน ส.อ.ท. พบปะเจ้าหน้าที่ “The 2nd Town Hall Meeting 2022” สรุปภาพรวมการดำเนินงาน และแจ้งผลประกอบการปี 2565

ประธาน ส.อ.ท. พบปะเจ้าหน้าที่ “The 2nd Town Hall Meeting 2022” สรุปภาพรวมการดำเนินงาน และแจ้งผลประกอบการปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. ร่วมการประชุม The 2nd Town Hall Meeting 2022 เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม PASSION (802) ส.อ.ท. นายเกรียงไกร...

กกร. หวั่นใจขึ้นค่าไฟ ผนึกภาคธุรกิจ วอนรัฐจับมือหาทางออกลดต้นทุนพลังงาน

กกร. หวั่นใจขึ้นค่าไฟ ผนึกภาคธุรกิจ วอนรัฐจับมือหาทางออกลดต้นทุนพลังงาน

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มพลังงานหมุนเวียน...

ประธาน ABAC ร่วมแถลงข่าว สะท้อนมุมมองภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนา หลัง APEC 2022

ประธาน ABAC ร่วมแถลงข่าว สะท้อนมุมมองภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนา หลัง APEC 2022

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 (APEC Business Advisory Council-ABAC) พร้อมนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน...

ส.อ.ท. ขับเคลื่อน BCG Model ฝ่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ย้ำรัฐดูแลต้นทุนพลังงานให้แข่งขันได้

ส.อ.ท. ขับเคลื่อน BCG Model ฝ่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ย้ำรัฐดูแลต้นทุนพลังงานให้แข่งขันได้

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 24 ในเดือนธันวาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมไทยจะเดินต่ออย่างไร ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว” พบว่า จากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป...

ส.อ.ท. เผยตัวเลขผลิตรถยนต์ 190,155 คัน สูงสุดในรอบ 44 เดือน ลุ้นปีหน้าแนวโน้มยอดขาย EV พุ่ง

ส.อ.ท. เผยตัวเลขผลิตรถยนต์ 190,155 คัน สูงสุดในรอบ 44 เดือน ลุ้นปีหน้าแนวโน้มยอดขาย EV พุ่ง

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ...

ส.อ.ท. และ ส.อ.ศ. ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการอาชีวศึกษา พัฒนากำลังคนรองรับภาคอุต

ส.อ.ท. และ ส.อ.ศ. ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการอาชีวศึกษา พัฒนากำลังคนรองรับภาคอุต

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส.อ.ศ.)...

ส.อ.ท. ร่วมประชุม สานความร่วมมือดำเนินโครงการ Enhancing SMEs Capability for Competitiveness

ส.อ.ท. ร่วมประชุม สานความร่วมมือดำเนินโครงการ Enhancing SMEs Capability for Competitiveness

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมประชุมประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Enhancing SMEs Capability for Competitiveness กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท. ร่วมสัมมนา Roundtable Discussion on “Trade and Infrastructure Connectivity” ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. ร่วมสัมมนา Roundtable Discussion on “Trade and Infrastructure Connectivity” ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ

ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการและเลขาธิการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงานสัมมนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ "Trade and Infrastructure Connectivity"...

ส.อ.ท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา 2023 Digital Business Transformation พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ส.อ.ท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา 2023 Digital Business Transformation พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานสายงาน FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวต้อนรับผู้บริหาร วิทยากรและผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ : 2023 Digital Business Transformation เคล็ดลับพลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2023 พร้อมนายปิยะ...

ส.อ.ท. หนุนอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย

ส.อ.ท. หนุนอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 และร่วมกิจกรรม FD Talk ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม...

ส.อ.ท. ให้การต้อนรับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมหารือทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ส.อ.ท. ให้การต้อนรับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมหารือทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ส.อ.ท. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ...

ส.อ.ท. ร่วมกับ AEPW และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูนวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ลดขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ส.อ.ท. ร่วมกับ AEPW และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูนวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ลดขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวผลการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิลและการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล...

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังดันโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังดันโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มฯ ยานยนต์ 9 บริษัท ร่วมการแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” ปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ...

ส.อ.ท. หารือสมาคมผู้ส่งออกเคมี และเคมีภัณฑ์แห่งอิสตันบูล (IKMIB) เดินหน้าเชื่อมการค้าและการลงทุนไทย-ตุรกี

ส.อ.ท. หารือสมาคมผู้ส่งออกเคมี และเคมีภัณฑ์แห่งอิสตันบูล (IKMIB) เดินหน้าเชื่อมการค้าและการลงทุนไทย-ตุรกี

เมื่อวันพฤห​ัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายอรินทร์ จิรา และนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ (ส.อ.ท.) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีแห่งราชอาณาจักรไทย นางแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) และผู้นำคณะสมาคมผู้ส่งออกเคมี...

ส.อ.ท. และ CIECA จัดประชุมสะท้อนมุมมองแนวคิด BCG ผ่านยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ และการรีไซเคิล

ส.อ.ท. และ CIECA จัดประชุมสะท้อนมุมมองแนวคิด BCG ผ่านยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ และการรีไซเคิล

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิด “The 30th Joint Economic Cooperation Meeting Between CIECA and FTI" โดยการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโมเดล "BCG"...

ส.อ.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส.อ.ท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธาน ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน ส.อ.ท. และ นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ผนึกกำลังสยามคูโบต้า ยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ BCG

ส.อ.ท. ผนึกกำลังสยามคูโบต้า ยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ BCG

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) พร้อมด้วย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นำทีมคณะกรรมการ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือกับทีมผู้บริหาร บริษัท...

ส.อ.ท. หารืออธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ส.อ.ท. หารืออธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ พร้อมด้วยนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะกรรมการ ส.อ.ท. ประชุมหารือร่วมกับนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง...

ส.อ.ท. ศึกษาดูงานสวนกล้วยหอมทอง เกษตรปลอดภัย ด้วยชีววิธี

ส.อ.ท. ศึกษาดูงานสวนกล้วยหอมทอง เกษตรปลอดภัย ด้วยชีววิธี

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ดร.วิกรม วัชระคุปต์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ กรรมการสถาบันฯ ร่วมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...