ส.อ.ท. จัดประชุมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ

ส.อ.ท. จัดประชุมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ...

คณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ เยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่ สวนกล้วยหอมทอง เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก

คณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ เยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่ สวนกล้วยหอมทอง เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก...

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองวันแอฟริกา

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองวันแอฟริกา

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจไทย-แอฟริกาใต้ และผู้แทน ประธาน ส.อ.ท. (นายเกรียงไกร เธียรนุกุล) พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ วิไลเลิศ กรรมการสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองวันแอฟริกา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม...

ส.อ.ท. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ส.อ.ท. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม "Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ" ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล...

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมี นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ นายทวีกิจ...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมบรรยาย งานแสดงสินค้า เครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในงาน “วันแสดงสินค้าโลก 2565 (Global Exhibition Day 2022)”

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมบรรยาย งานแสดงสินค้า เครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในงาน “วันแสดงสินค้าโลก 2565 (Global Exhibition Day 2022)”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย งานแสดงสินค้า เครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายในงาน “วันแสดงสินค้าโลก 2565 (Global Exhibition Day 2022)” จัดโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. พร้อมหารือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. พร้อมหารือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 25665 ผู้ว่าการฯ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต นำทีมคณะผู้บริหารฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

หัวเว่ย (ประเทศไทย) แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

หัวเว่ย (ประเทศไทย) แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 Mr. Abel Deng, CEO หัวเว่ย (ประเทศไทย) พร้อมด้วย Mr. Edison Xu, Board Director และคณะ เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย วาระปี 2565-2567...

ส.อ.ท. จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

ส.อ.ท. จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม "Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ" ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล...

TIPMSE คพ. องค์กรเครือข่าย กระตุ้นแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์

TIPMSE คพ. องค์กรเครือข่าย กระตุ้นแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์

นายโฆษิต สุขสิงห์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมเปิดเผยว่า ส.อ.ท. โดย TIPMSE ได้ดำเนินการร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และเครือข่าย รวม 50 องค์กร...

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ต้อนรับและหารือกับ Deputy Minister of Foreign Trade of Peru เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกัน

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ต้อนรับและหารือกับ Deputy Minister of Foreign Trade of Peru เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกัน

วันอังคาร​ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยที่ปรึกษาสภาธุรกิจฯ คณะกรรมการฯ และเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Ms. Ana Cecilia Gervasi Díaz, Deputy...

หอการค้าไทย-จีน แสดงความยินดีกับประธาน ส.อ.ท. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

หอการค้าไทย-จีน แสดงความยินดีกับประธาน ส.อ.ท. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย นำโดย Mr. Patrice Pischedda ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมหารือ ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น...

ประธาน ABAC เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีการค้า จาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

ประธาน ABAC เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีการค้า จาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 พร้อมด้วยผู้แทน ABAC Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Minister Responsible for Trade Meeting) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์...

เดือนเมษายน 2565 ผลิตรถยนต์ 117,786 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87ขาย 63,427 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 ส่งออก 55,596 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14

เดือนเมษายน 2565 ผลิตรถยนต์ 117,786 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87
ขาย 63,427 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 ส่งออก 55,596 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2565 ดังต่อไปนี้ การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน...

ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ นายเชิญพร เต็งอำนวย, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล ให้การต้อนรับ นายฟรองซัวส์ เปอร์จี อดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส และ...

พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน “The Marché by STYLE Bangkok 2022 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยได้รับเกียรติจาก...

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล...

ประธาน ABAC เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022

ประธาน ABAC เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 พร้อมด้วยผู้แทน ABAC Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 2/2022 โดยมีนายธานี ทองภักดี...

ส.อ.ท. ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พร้อมอบรม“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า”

ส.อ.ท. ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พร้อมอบรม“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน และนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ส.อ.ท. ครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ“ทางรอดเมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค New Normal ด้วย e-Commerce & การค้าแบบ Digital...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร”

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมงานประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน...

ส.อ.ท. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

ส.อ.ท. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม "Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ" ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล...

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai sme-gp)

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai sme-gp)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน...

ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายณรงค์ ฤทธิ์ พานิชชีวะ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นายชาติชาย พานิชชีวะ...

ส.อ.ท. ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA)

ส.อ.ท. ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายฉัตรชัย มีมารยาตร์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นางอรอนงค์ สุวัณณาคาร ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เเละนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ...

ส.อ.ท. ร่วมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาการเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ส.อ.ท. ร่วมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาการเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางเบญจมาศ สมบูรณ์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนายพิชัย ถิ่นสันติสุข...

ราคาน้ำมัน – เงินเฟ้อ ฉุดดัชนีร่วง ส.อ.ท. ดันคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน – เงินเฟ้อ ฉุดดัชนีร่วง ส.อ.ท. ดันคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.2 ในเดือนมีนาคม โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ได้แก่...

ไทยเบฟพร้อมสนับสนุนส.อ.ท ชูนโยบาย One FTI พร้อมเคียงข้างอุตสาหกรรมไทย

ไทยเบฟพร้อมสนับสนุนส.อ.ท ชูนโยบาย One FTI พร้อมเคียงข้างอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้เกียรติรับเชิญจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม Water of life...

ไทย-จีน ร่วมเจรจาขยายโอกาสการค้า-ลงทุน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีและดิจิทัล 5.0 พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

ไทย-จีน ร่วมเจรจาขยายโอกาสการค้า-ลงทุน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีและดิจิทัล 5.0 พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้ร่วมคณะหารือกับ ท่านทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย นายพิริยะ...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมหารือกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมหารือกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

คณะผู้บริหาร TCEB หรือ สสปน. เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. (วาระ 2565-2567)

คณะผู้บริหาร TCEB หรือ สสปน. เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. (วาระ 2565-2567)

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB หรือ สสปน. พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สสปน. นำคณะฯ เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. (วาระ 2565-2567)...

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง กษ. ยกระดับเกษตรไทย

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง กษ. ยกระดับเกษตรไทย

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท....

สถาบัน SMI จัดสัมมนา “ชี้ช่องการเงิน สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.

สถาบัน SMI จัดสัมมนา “ชี้ช่องการเงิน สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "ชี้ช่องการเงิน สำหรับสมาชิก...

กกร.ภาคกลางปริมณฑล ผลึกกำลัง “อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง”

กกร.ภาคกลางปริมณฑล ผลึกกำลัง “อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จัดการประชุม กกร.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม บริษัท...

ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชีย–แปซิฟิก

ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022
นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก

• ประเทศไทยเริ่มต้นบทบาทเจ้าภาพการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC 2022) อย่างเป็นทางการ ชูแนวคิด Embrace Engage Enable ต่อยอดโอกาสแห่งการกลับมาร่วมผนึกกำลังผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค• การปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าของเอเชีย-แปซิฟิก...

ABAC ร่วมการบรรยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

ABAC ร่วมการบรรยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนาในงานสัมมนาเชิงนโยบาย "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย-ญี่ปุ่น" ในโอกาสฉลองครบรอบ 135 ปี...

พลิกวิกฤตโลกร้อนกับนโยบาย Net Zero เพื่อสร้างโอกาส ให้ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับสู่การเป็น Carbon neutral 

พลิกวิกฤตโลกร้อนกับนโยบาย Net Zero เพื่อสร้างโอกาส ให้ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับสู่การเป็น Carbon neutral 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา ZERO CARBON วิกฤต-โอกาสไทยในเวทีโลก ในหัวข้อ “ZERO CARBON : วิกฤต-โอกาสไทย” ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์...

เอกชนร่วมใจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พลิกฟื้นผู้ประกอบการไทย พร้อมเผยแนวทางการปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

เอกชนร่วมใจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พลิกฟื้นผู้ประกอบการไทย พร้อมเผยแนวทางการปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Post Today Forum 2022 “รวมพลังก้าวข้ามวิกฤต เดินหน้าเศรษฐกิจไทย” โดยเสวนาในหัวข้อ “ภาคเอกชนผนึกกำลัง...

กกร. ดันคนละครึ่งเฟส 5 เสนอรัฐตรึงดีเซล 35 บาท 3 เดือน ฟื้น ศก. คาด GDP โต 2.5-4.0%

กกร. ดันคนละครึ่งเฟส 5 เสนอรัฐตรึงดีเซล 35 บาท 3 เดือน ฟื้น ศก. คาด GDP โต 2.5-4.0%

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมีนายกอบศักดิ์ ดวงดี...

สถาบัน SMI จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ”สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

สถาบัน SMI จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ”สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายปิยะ...

ประธาน ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น

ประธาน ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ อิ่มแสง...

ประธาน ส.อ.ท. ลงพื้นที่ร่วมกับนายกฯ หารือแนวทางพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming

ประธาน ส.อ.ท. ลงพื้นที่ร่วมกับนายกฯ หารือแนวทางพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านบึง จ.ชลบุรี นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart...

เสริมความรู้ อัพเดทเทรนด์ ครบทุกเรื่องอุตสาหกรรมไทยพบกับสัมมนาหลากหลายหัวข้อ จากวิทยากรชั้นนำ ในงาน FTI Expo 2022 “ห้องเอื้องหลวง”

เสริมความรู้ อัพเดทเทรนด์ ครบทุกเรื่องอุตสาหกรรมไทย
พบกับสัมมนาหลากหลายหัวข้อ จากวิทยากรชั้นนำ ในงาน FTI Expo 2022 “ห้องเอื้องหลวง”

🔥 เสริมความรู้ อัพเดทเทรนด์ ครบทุกเรื่องอุตสาหกรรมไทยพบกับสัมมนาหลากหลายหัวข้อ จากวิทยากรชั้นนำ ในงาน FTI Expo 2022 “ห้องเอื้องหลวง” Ⓜ️ กับหลากหลายหัวข้อ ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด!!🔺ก้าวรับเทรนด์โลกลดก๊าซเรีอนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดย...

ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2565

ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี...

ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO...

ส.อ.ท.ร่วมประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570

ส.อ.ท.ร่วมประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วย นายพากร วังศิราบัตร รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค...

ส.อ.ท.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

ส.อ.ท.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนางบีทริก เธียรนุกุล ภริยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา...

“3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

“3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส "ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

กลุ่มอลูมิเนียมเริ่มขับเคลื่อนค่ากลางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

กลุ่มอลูมิเนียมเริ่มขับเคลื่อนค่ากลางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมหารือกับทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ(MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

ประธาน ABAC เข้าร่วมการประชุม ABAC2/2022 ณ ประเทศแคนาดา

ประธาน ABAC เข้าร่วมการประชุม ABAC2/2022 ณ ประเทศแคนาดา

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 ได้เป็นประธานการประชุม ABAC ครั้งที่ 2/2022 ณ Vancouver International Convention Center ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565...

ประธาน ส.อ.ท.รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

ประธาน ส.อ.ท.รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับมอบเงินสนับสนุนจากนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม โดย บจก.ยูเอซีเจ ประเทศไทย จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ณ...

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยมี นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสาร และความสัมพันธ์องค์กร...

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal”

ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal”

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal” ร่วมเสวนากับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน...

มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ ครบเครื่องเรื่องอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคตจากธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตสู่วิถีใหม่

มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่ ครบเครื่องเรื่องอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคตจากธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตสู่วิถีใหม่

🔝มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทยสุดยิ่งใหญ่💯ครบเครื่องเรื่องอัพเดทเทรนด์เทคโนโยลีสุดล้ำแห่งอนาคตจากธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตสู่วิถีใหม่🔜 ยกขนวบสินค้าโรงงานทั่วทุกภูมิภาคมารวมไว้ที่ “เชียงใหม่” 🚩--------------↗️ พบกันภายในงาน FTI Expo 2022 🚩วันที่ 29...

ส.อ.ท. เปิดตัวเลขรถยนต์ มี.ค. 65 ผลิตได้ 1.7 แสนคัน ยอดขายเพิ่มขึ้น 9.1% ส่งสัญญาณศก.ดีขึ้น หลังรัฐคลายล็อคดาวน์

ส.อ.ท. เปิดตัวเลขรถยนต์ มี.ค. 65 ผลิตได้ 1.7 แสนคัน ยอดขายเพิ่มขึ้น 9.1% ส่งสัญญาณศก.ดีขึ้น หลังรัฐคลายล็อคดาวน์

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยจำนวนการผลิต...

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567...

ส.อ.ท. จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนายกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ส.อ.ท. จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนายกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน พร้อมนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ขององค์กร...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า, นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra Fast Chargeที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที มาแสดงภายในงาน FTI Expo 2022

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า, นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra Fast Charge
ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที มาแสดงภายในงาน FTI Expo 2022

🔋 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า, นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที มาแสดงภายในงาน FTI Expo 2022--------------↗️ พบกันภายในงาน FTI Expo 2022 บูธหมายเลข A308 🚩วันที่ 29...

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขนเทคโนโลยีและโซลูชันด้านอุตสาหกรรมมาให้ชมในงาน FTI Expo 2022

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขนเทคโนโลยีและโซลูชันด้านอุตสาหกรรมมาให้ชมในงาน FTI Expo 2022

📱บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ✅ ขนเทคโนโลยีและโซลูชันด้านอุตสาหกรรมมาให้ชมในงาน FTI Expo 2022 🅰️อาทิ Digital Transformation, Smart Retail, โซลูชันด้าน SeaPort, Mining, Vehicle Manufacturing), Smart logistic และ Predictive maintenance --------------↗️...