“ส.อ.ท.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดอบรมวิธีใช้ชุดตรวจ ATK รับมือโควิด-19 ในโรงงาน ตามมาตรการ “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

“ส.อ.ท.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดอบรมวิธีใช้ชุดตรวจ ATK รับมือโควิด-19 ในโรงงาน ตามมาตรการ “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย FTI Academy จัดประชุมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) " ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...

เอกชนเปิดแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมชงจัดตั้ง รพ.สนามในโรงงานแบบ Community Isolation

เอกชนเปิดแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมชงจัดตั้ง รพ.สนามในโรงงานแบบ Community Isolation

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมแนวทางการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม หลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ      3 มาตรการหลัก ได้แก่ การจัดอบรมวิธีการใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน ATK อย่างถูกต้อง,...

ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ กล่าวเปิดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย” ซึ่งจัดโดยสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท....

ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่งมอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรก ภายใต้ "กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19" ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี (Hospitel โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค) โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน...

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประธาน ส.อ.ท. และผู้อำนวยการใหญ่...

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอ 4 แนวทางเร่งด่วนช่วยเหลือ SMEs ต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ศบศ.

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอ 4 แนวทางเร่งด่วนช่วยเหลือ SMEs ต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ศบศ.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยสภาอุตสาหกรรมฯ...

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership”

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ“Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership”...

ส.อ.ท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน โดยปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คันส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน

ส.อ.ท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน โดยปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คันส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน

ส่วนเดือนมิถุนายน 2564 ผลิตรถยนต์ได้ 134,245 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.22 ขาย 61,758 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 และส่งออก 83,022 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.88 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 บริจาคเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 บริจาคเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด,...

ส.อ.ท. เสนอรองนายกฯ จุรินทร์ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 2/2564

ส.อ.ท. เสนอรองนายกฯ จุรินทร์ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ร่วมงานสัมมนา “Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด” จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ส.อ.ท. ร่วมงานสัมมนา “Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด” จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เปิดแผน..เดินหน้าเศรษฐกิจไทย” ภายใต้งานสัมมนาหัวข้อ “Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี...

ส.อ.ท. ตั้ง 5 คณะทำงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ออก 3 มาตรการด่วน “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

ส.อ.ท. ตั้ง 5 คณะทำงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ออก 3 มาตรการด่วน “ป้องกัน รักษา เยียวยา”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดตั้ง 5 คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  ผุด 3 มาตรการเร่งด่วน “ป้องกัน รักษา เยียวยา” แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพร้อมคู่มือการปลูกให้สมาชิกทั่วประเทศ, ใช้แอป ENX เตือนผู้ใกล้ชิดคนติดเชื้อ, จัดหาชุดตรวจ Antigen,...

ส.อ.ท. ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหารือแนวทางช่วยผู้ประกอบการ SMEs

ส.อ.ท. ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหารือแนวทางช่วยผู้ประกอบการ SMEs

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)...

ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2564...

ส.อ.ท. ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ระบบติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็น วัคซีน COVID-19″

ส.อ.ท. ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ระบบติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็น วัคซีน COVID-19″

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท. กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ระบบติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็น วัคซีน COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดวงพรรณ...

ส.อ.ท. จัดสัมมนา “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.1 Circular Economy”

ส.อ.ท. จัดสัมมนา “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.1 Circular Economy”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.1 Circular Economy” จัดโดยคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และคณะทำงาน...

ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564

ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.20 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ เหรัญญิก ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางพิมพ์ใจ...

กกร. หั่น GDP ปี 64 ลงอีก จาก 0.5-2.0 % เหลือ 0.0-1.5 % ภายใต้ปัจจัยโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐ ส่งออกขยายตัว 8.0-10.0 % เงินเฟ้อคงที่ 1.0-1.2 %

กกร. หั่น GDP ปี 64 ลงอีก จาก 0.5-2.0 % เหลือ 0.0-1.5 % ภายใต้ปัจจัยโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐ ส่งออกขยายตัว 8.0-10.0 % เงินเฟ้อคงที่ 1.0-1.2 %

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. และนายสนั่น อังอุบลกุล...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการบริจาคเงินให้กับ “กองทุนสู้ภัยโควิดโรงพยาบาลสมุทรปราการ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการบริจาคเงินให้กับ “กองทุนสู้ภัยโควิดโรงพยาบาลสมุทรปราการ”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนคณะกรรมการฯ ร่วมมอบเงินที่คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการที่มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสมทบทุน...

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ โรตารีฯ ดูแลสังคมภายใต้ปฏิบัติการ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ” ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ โรตารีฯ ดูแลสังคมภายใต้ปฏิบัติการ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ” ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปีบริหาร 2564 – 2565 นางสาวกัญญา จิ๋วใย นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ปีบริหาร 2563–2564...

ภาคเอกชนจัดเสวนาระดมความเห็น “จากขวดสี สู่ขวดใส ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก”

ภาคเอกชนจัดเสวนาระดมความเห็น “จากขวดสี สู่ขวดใส ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “จากขวดสี สู่ขวดใส ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก”...

สภาอุตสาหกรรมฯ – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพตฟอร์มหลักของประเทศสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Thailand Carbon Credit Exchange Platform) พร้อมเปิดตัวเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) หวังขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมไร้คาร์บอน

สภาอุตสาหกรรมฯ – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพตฟอร์มหลักของประเทศสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Thailand Carbon Credit Exchange Platform) พร้อมเปิดตัวเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) หวังขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมไร้คาร์บอน

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานสักขีพยาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์...

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงกระดาษเอสซีจีพีให้กับโรงพยาบาลสนามกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงกระดาษเอสซีจีพีให้กับโรงพยาบาลสนามกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นำโดย ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มูลนิธิโรงบาลปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. และบริษัท เอส.ซี.จี มูลนิธิเอสซีจี...

ส.อ.ท. แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าญี่ปุ่นคนใหม่ และหารือด้านมาตรการเศรษฐกิจและการลงทุนหลัง COVID-19

ส.อ.ท. แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าญี่ปุ่นคนใหม่ และหารือด้านมาตรการเศรษฐกิจและการลงทุนหลัง COVID-19

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับนายคาซึโอะ ฮิดากะ (Mr. Hidaka Kazuo)...

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออก ครึ่งหลังปี 2564 ส่อแววฟื้นตัว

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออก ครึ่งหลังปี 2564 ส่อแววฟื้นตัว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออกครึ่งหลังปี 2564 อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหาร, ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (รวมถุงมือยาง), ยาและสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,...

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง 3 เดือนต่อเนื่อง และต่ำที่สุดในรอบปี  วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุม 70%, ลดค่าน้ำค่าไฟ SMEs 30%

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง 3 เดือนต่อเนื่อง และต่ำที่สุดในรอบปี วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุม 70%, ลดค่าน้ำค่าไฟ SMEs 30%

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 80.7...

สภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2564

สภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2564

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ Young FTI บริจาคเตียงสนามให้โรงพยาบาลแม่สอด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ Young FTI บริจาคเตียงสนามให้โรงพยาบาลแม่สอด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young FTI) บริจาคเตียงให้โรงพยาบาลแม่สอด โดยนายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE, หน้ากากอนามัยแบบผ้า, กล่องพลาสติกอเนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมมูลค่า 80,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอด...

สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับ Embassy of Japan เพื่อหารือด้านพลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับ Embassy of Japan เพื่อหารือด้านพลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธาน ส.อ.ท. สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน ส.อ.ท. สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดผลสำรวจ “120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดผลสำรวจ “120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 7 ในเดือนมิถุนายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ มองว่า...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย มอบผลิตภัณฑ์  COCOBURI ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย มอบผลิตภัณฑ์ COCOBURI ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ COCOBURI บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ลัง ภายใต้กิจกรรมร่วมปันน้ำใจสู่สังคม สนับสนุนโดยนางจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)...

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เข้าร่วมการหารือทางไกลกับสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เข้าร่วมการหารือทางไกลกับสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เข้าร่วมการหารือทางไกลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อรับฟังนโยบาย BCG ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มุ่งแก้ไขปัญหาเดินหน้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มุ่งแก้ไขปัญหาเดินหน้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 64 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตฯ ภาคกลาง คุณศาณิต เกษสุวรรณ ประธานสภาฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน คุณนเรศ สุดประเสริฐ เลขาธิการสภาฯ กลุ่มภาคกลางตอนบน...

สสว. จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ MOU ระบบ SME Big Data เชื่อมระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สสว. จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ MOU ระบบ SME Big Data เชื่อมระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลในระบบ SME Big Data...

คอลัมน์ Think Forward เดือน มิ.ย. 64 หัวข้อ เปิดประเทศชะลอหนี้ครัวเรือน ชุบชีวิตธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจไทยแข็งแรงอีกครั้ง โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) www.facebook.com/ftichairman

คอลัมน์ Think Forward เดือน มิ.ย. 64 หัวข้อ เปิดประเทศชะลอหนี้ครัวเรือน ชุบชีวิตธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจไทยแข็งแรงอีกครั้ง โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) www.facebook.com/ftichairman

สวัสดีคุณผู้อ่านคอลัมน์ Think Forward ทุกท่านครับ เวลานี้ปลายเดือนมิถุนายนแล้ว เจ้าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ก็ยังระบาดอย่างหนักในไทย ตัวเลขพุ่งระดับ 3,000-4,000 คน เสียชีวิตก็ยังสูง แต่คนไทยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ เราจะผ่านพ้นไปได้แน่นอน...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรงาน Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรงาน Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ”

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการเขตการค้าเสรี ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ” ซึ่งจัดโดย...

เดือนพฤษภาคม 2564 ผลิตรถยนต์ 140,168 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.14 ขาย 55,942 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 ส่งออก  79,479 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 165.87

เดือนพฤษภาคม 2564 ผลิตรถยนต์ 140,168 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.14 ขาย 55,942 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 ส่งออก 79,479 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 165.87

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ...

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา หารือเอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา หารือเอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Ms. Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาหัวข้อ “ลงทุนไทย เคลื่อนประเทศไทย” ภายใต้งาน “Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาหัวข้อ “ลงทุนไทย เคลื่อนประเทศไทย” ภายใต้งาน “Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ลงทุนไทย เคลื่อนประเทศไทย” ร่วมกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมอบอาหารว่างให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมอบอาหารว่างให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายสุทธิลักษณ์ สิมมาทัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด และร่วมมอบอาหารว่างให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียจัดสัมมนาออนไลน์ “Webinar on Indonesian Taxation Policy: Transfer Pricing”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียจัดสัมมนาออนไลน์ “Webinar on Indonesian Taxation Policy: Transfer Pricing”

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานกฎหมายและภาษี กล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกรมสรรพากรประเทศอินโดนีเซียในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Webinar on Indonesian Taxation Policy: Transfer Pricing” ผ่านระบบ ZOOM Cloud...

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ aseanaccess.com ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ aseanaccess.com ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ www.aseanaccess.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน โดยมี Mr. Reinhold Elges...

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4/2564

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน...

ส.อ.ท. ร่วมงานสัมนาออนไลน์ “Think Resilience, Think Thailand” หัวข้อ Looking Ahead: Thailand Economic Relief and Recovery – Post COVID-19

ส.อ.ท. ร่วมงานสัมนาออนไลน์ “Think Resilience, Think Thailand” หัวข้อ Looking Ahead: Thailand Economic Relief and Recovery – Post COVID-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานต่างประเทศ​ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "Think Resilience, Think Thailand" A Prime Business Location for Dutch Investors ในหัวข้อ Looking Ahead: Thailand...

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง PPP Plastics และ AEPW เปิดตัวโครงการ ALL_Thailand นำร่อง 3 โครงการย่อยในประเทศไทย เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง PPP Plastics และ AEPW เปิดตัวโครงการ ALL_Thailand นำร่อง 3 โครงการย่อยในประเทศไทย เพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ PPP Plastics และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) จัดพิธีเปิดตัว “โครงการ ALL_Thailand เพื่อการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน” โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิจารย์...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ “มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานประกอบการ” กับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ “มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานประกอบการ” กับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบอาหารและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบอาหารและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด) สนับสนุนข้าวกล่อง 300 กล่อง น้ำดื่ม 300 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร...

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม

นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ และจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมี...

กกร. คงจีดีพีปี 64 โต 0.5-2% ส่งออกขยายตัว 5-7% อัตราเงินเฟ้อ 1-1.2% ยันฉีดวัคซีนเร็วปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหนุนโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน

กกร. คงจีดีพีปี 64 โต 0.5-2% ส่งออกขยายตัว 5-7% อัตราเงินเฟ้อ 1-1.2% ยันฉีดวัคซีนเร็วปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหนุนโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. และนายสนั่น อังอุบลกุล...

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม

สืบเนื่องจากการระบาด Covid-19 ในระลอกใหม่ ที่รุนแรงและเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศ ทางสภาอุตสาหกรรม มีความห่วงใยต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะยังต้องดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมแนวทางปฎิบัติสำหรับทุกธุรกิจ ดังนี้ 1.“แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19...

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมการรับรอง Made in Thailand จับมือ SMEs สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรองรับ Mega Project เม็ดเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เกิดการหมุนเวียนของรายได้ทั้งซัพพลายเชน

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมการรับรอง Made in Thailand จับมือ SMEs สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรองรับ Mega Project เม็ดเงินกว่า 4 แสนล้านบาท เกิดการหมุนเวียนของรายได้ทั้งซัพพลายเชน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้การรับรองมาตรฐาน Made in Thailand สินค้าปูนซีเมนต์ สร้างแต้มต่อในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นโอกาสสำคัญของสินค้าในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างทั้งซัพพลายเชน...

เอกชนแนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดข้อจำกัด SME เข้าถึงสินเชื่อหลังดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง 2 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

เอกชนแนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดข้อจำกัด SME เข้าถึงสินเชื่อหลังดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง 2 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 82.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.3 ในเดือนเมษายน 2564 และต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร สนับสนุนเงินและสิ่งของให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร สนับสนุนเงินและสิ่งของให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19

นางมิ่งขวัญ สว่าง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนเงินสดและสิ่งของเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้1. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิ 6 ตัว, ชุดรับแขกใหญ่ 1 ชุด และเงินสด 100,000 บาท...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีมอบหน้ากากผ้าให้กับเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีป้องกันโควิด-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีมอบหน้ากากผ้าให้กับเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีป้องกันโควิด-19

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 5,600 ชิ้น ให้แก่นักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ...