5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

แม้ว่าการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยจากผู้ประกอบการยุคปัจจุบัน เพราะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกในการซื้อ-ขาย ประหยัด ต้นทุน เมื่อเทียบกับการมีหน้าร้าน รวมถึงสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า...

สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes)...

สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Kjersti Rødsmoen) ณ...

ยานยนต์ฟื้นแล้วจากการคลายล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564 ผลิตรถยนต์ 140,038 คัน ลดลงร้อยละ 6.43 ขาย 56,871 คัน ลดลงร้อยละ 19.1 ส่งออก 73,831 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47

ยานยนต์ฟื้นแล้วจากการคลายล็อกดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564 ผลิตรถยนต์ 140,038 คัน ลดลงร้อยละ 6.43 ขาย 56,871 คัน ลดลงร้อยละ 19.1 ส่งออก 73,831 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนกันยายน 2564 ดังต่อไปนี้...

สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

🏭"สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน" 📁ความสำเร็จของสัญลักษณ์ MADE IN THAILAND : MIT มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น เหมือนกับสัญลักษณ์สินค้าของหน่วยงานสถาบันอื่นๆ...

ส.อ.ท. หารือรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ส.อ.ท. หารือรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท. และนางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์...

สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย เข้าร่วมงาน Business Luncheon กับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (H.E. Dato’ Jojie Samuel)

สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย เข้าร่วมงาน Business Luncheon กับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (H.E. Dato’ Jojie Samuel)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณวุฒิกร สติฐิต ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย -มาเลเซีย ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองประธาน คุณปราโมช อู่นนทกานต์ รองประธาน คุณธรรศ ทังสมบัติ นายทะเบียน และคุณปณิธาน...

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงคมนาคม ผลักดันโครงการ Made in Thailand ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวงคมนาคม ผลักดันโครงการ Made in Thailand ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล คุณเวทิต โชควัฒนา คุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบ คุณชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายสุพันธุ์...

ส.อ.ท. ยกทีมพบรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงาน FTI EXPO

ส.อ.ท. ยกทีมพบรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงาน FTI EXPO

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์...

“ผู้ประกอบการไทย “ยิ้ม” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดันส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศให้สิทธิประโยชน์ จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ”

“ผู้ประกอบการไทย “ยิ้ม” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดันส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศให้สิทธิประโยชน์ จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ”

🏭"ผู้ประกอบการไทย "ยิ้ม" สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดันส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศให้สิทธิประโยชน์ จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ" ⏩ การรับรอง MIT ทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้าและผู้บริโภค...

​ส.อ.ท. เดินหน้าสร้างความยั่งยืน กับ ออป. ส่งเสริมรับรองสวนป่าด้วยมาตรฐานชาติ

​ส.อ.ท. เดินหน้าสร้างความยั่งยืน กับ ออป. ส่งเสริมรับรองสวนป่าด้วยมาตรฐานชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวิถี สุพิทักษ์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำทีมสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เข้าพบ นายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)...

“Made in Thailand สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ผลิตภายในประเทศอย่างแท้จริง และทำให้ผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานรัฐได้สินค้าตรงตามมาตรฐานของไทย”

“Made in Thailand สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ผลิตภายในประเทศอย่างแท้จริง และทำให้ผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานรัฐได้สินค้าตรงตามมาตรฐานของไทย”

🏭 "Made in Thailand สร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ผลิตภายในประเทศอย่างแท้จริง และทำให้ผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานรัฐได้สินค้าตรงตามมาตรฐานของไทย" ⏩ ใบรับรอง MIT ทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย...

ส.อ.ท. ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ผลักดันโครงการ Made in Thailand ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ส.อ.ท. ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ผลักดันโครงการ Made in Thailand ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร. ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เข้าพบ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี...

กกร.ร่วมประชุม ศบค. ชงข้อเสนอ 4 ด้านเตรียมเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ

กกร.ร่วมประชุม ศบค. ชงข้อเสนอ 4 ด้านเตรียมเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ส.อ.ท. ยกทีมพบอธิบดีกรมธนารักษ์ ขอใช้สถานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ จัดงาน FTI EXPO 2022

ส.อ.ท. ยกทีมพบอธิบดีกรมธนารักษ์ ขอใช้สถานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ จัดงาน FTI EXPO 2022

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นางเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าพบ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ณ...

ส.อ.ท. ชี้อุตสาหกรรมเหล็กฟื้นตัว เชื่อมั่นมาตรการรัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

ส.อ.ท. ชี้อุตสาหกรรมเหล็กฟื้นตัว เชื่อมั่นมาตรการรัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจงผลกระทบ COVID-19 ปรับตัวดีขึ้นปริมาณความต้องการใช้เหล็กในประเทศ 8 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 18% เป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตในประเทศ 14% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 23%...

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนเอกชนจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม คุมราคาน้ำมัน ออกมาตรการกระตุ้น ศก.

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนเอกชนจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม คุมราคาน้ำมัน ออกมาตรการกระตุ้น ศก.

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ...

กกร. ขยับจีดีพี ปี 64 ขึ้นเป็น 0-1% คงการส่งออกที่ 12.0-14.0% อัตราเงินเฟ้อ1.0-1.2%  เตรียมทำหนังสือถึงนายกฯ เร่งไทยเข้าร่วมเจรจา CPTPP

กกร. ขยับจีดีพี ปี 64 ขึ้นเป็น 0-1% คงการส่งออกที่ 12.0-14.0% อัตราเงินเฟ้อ1.0-1.2% เตรียมทำหนังสือถึงนายกฯ เร่งไทยเข้าร่วมเจรจา CPTPP

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธาน กกร. และนายผยง...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับโล่เกียรติคุณสนับสนุนอุปกรณ์ศูนย์ Call Center หมอพร้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับโล่เกียรติคุณสนับสนุนอุปกรณ์ศูนย์ Call Center หมอพร้อม

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการ ส.อ.ท....

สภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมติดปีกธุรกิจให้กับสมาชิก SMEs / Startups

สภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมติดปีกธุรกิจให้กับสมาชิก SMEs / Startups

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าพบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าพบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายสมัย ลี้สกุล รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่...

ส.อ.ท. ส่งมอบชุดทำห้องความดันลบให้ รพ.จุฬาภรณ์รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ภายใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19”

ส.อ.ท. ส่งมอบชุดทำห้องความดันลบให้ รพ.จุฬาภรณ์รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ภายใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ประชุม กพอ. ร่วมกับนายกฯ พิจารณาความก้าวหน้าอีอีซี ย้ำให้ดึงนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนใน EEC ให้มากขึ้น เน้นไปในกลุ่ม EU และประเทศที่มีศักยภาพ

ส.อ.ท. ประชุม กพอ. ร่วมกับนายกฯ พิจารณาความก้าวหน้าอีอีซี ย้ำให้ดึงนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนใน EEC ให้มากขึ้น เน้นไปในกลุ่ม EU และประเทศที่มีศักยภาพ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ด EEC ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา...

“Made in Thailand สร้างโอกาสและเม็ดเงินให้กับผู้ผลิตสินค้าไทย จากการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

“Made in Thailand สร้างโอกาสและเม็ดเงินให้กับผู้ผลิตสินค้าไทย จากการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

🏭“Made in Thailand สร้างโอกาสและเม็ดเงินให้กับผู้ผลิตสินค้าไทย จากการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ⏩ การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ช่วยลดการนำเข้า และช่วยลดการขาดแคลนสินค้าหากพึ่งพาเฉพาะการนำเข้า “ไทยทำ ไทยใช้...

ส.อ.ท. จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Go Online, Go Shopee’ ครั้งที่ 2 ชวนสมาชิกขายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

ส.อ.ท. จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Go Online, Go Shopee’ ครั้งที่ 2 ชวนสมาชิกขายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ eCommerce และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ Shopee จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘Go Online, Go Shopee’ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และผู้ค้าส่งสินค้าในกลุ่มแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และความงาม...

5 ทริคโดน ๆ กับการทำ Marketing Online ให้โดนใจผู้บริโภค

5 ทริคโดน ๆ กับการทำ Marketing Online ให้โดนใจผู้บริโภค

1. รูปภาพหรือวีดีโอสินค้าที่ดึงดูดใจการลงรูปภาพตามสื่อต่างๆ ให้ผู้คนได้เห็นถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักสินค้าของเราได้มากขึ้น และยิ่งหากรูปภาพหรือวีดีโอนั้นสวย และน่าดึงดูดใจ ก็จะสามารถก่อให้เกิดความต้องการสินค้าได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการทำ Marketing Online...

ก้าวไว ก้าวไกล ก้าวไปกับ Made in Thailand การสร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้างด้วยการรับรองสินค้า Made in Thailand  สามารถขยายการสั่งซื้อได้มากขึ้นในอนาคต

ก้าวไว ก้าวไกล ก้าวไปกับ Made in Thailand การสร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้างด้วยการรับรองสินค้า Made in Thailand สามารถขยายการสั่งซื้อได้มากขึ้นในอนาคต

🏭“ก้าวไว ก้าวไกล ก้าวไปกับ Made in Thailand การสร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้างด้วยการรับรองสินค้า Made in Thailand สามารถขยายการสั่งซื้อได้มากขึ้นในอนาคต” ⏩ Made in Thailand...

สภาอุตสาหกรรมฯ รับมอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 2 ล้านบาท จากเครือไทยเบฟ

สภาอุตสาหกรรมฯ รับมอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 2 ล้านบาท จากเครือไทยเบฟ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม...

ส.อ.ท. ร่วมลงนาม MOU 9 หน่วยงาน บรรเทาผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า

ส.อ.ท. ร่วมลงนาม MOU 9 หน่วยงาน บรรเทาผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า...

ส.อ.ท. ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ Kick off โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ ระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2

ส.อ.ท. ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ Kick off โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ ระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี...

ส.อ.ท. ร่วมหารือเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

ส.อ.ท. ร่วมหารือเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมการหารือระดับสูงในบริบทการทูตเศรษฐกิจเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายชุตินทร...

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?”

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?”

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10 ในเดือนกันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่...

ส.อ.ท. เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์)

ส.อ.ท. เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)

ส.อ.ท. เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)เพื่อแสดงความเห็นที่มีต่อร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …. 28 กันยายน 2564 นายสุชาติ...

สภาอุตสาหกรรมฯ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ ร่วมจัดงาน “ECO Innovation Forum 2021”

สภาอุตสาหกรรมฯ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ ร่วมจัดงาน “ECO Innovation Forum 2021”

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดงาน “ECO Innovation Forum 2021” รูปแบบ Virtual Event โดยได้รับเกียรติจาก...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าพบประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมเข้าพบประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายสมัย ลี้สกุล นายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา และนายพิภพ...

สภาอุตสาหกรรมฯ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

สภาอุตสาหกรรมฯ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเวทิต โชควัฒนา นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน นายวิศิษฎ์...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เชิญร่วมสนับสนุนงาน FTI EXPO 2022

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายสมัย ลี้สกุล นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมของจังหวัด" ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อคนภาคอุตสาหกรรมเฟส 1 อย่างเป็นทางการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อคนภาคอุตสาหกรรมเฟส 1 อย่างเป็นทางการ

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อคนในภาคอุตสาหกรรม เฟส 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท....

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดีคณะผู้บริหารชุดใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.)

ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดีคณะผู้บริหารชุดใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.)

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่...

“เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผู้บริโภคในประเทศต้องหันมาใช้สินค้า Made in Thailand ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ตลอดทั้งซัพพลายเชน”

“เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผู้บริโภคในประเทศต้องหันมาใช้สินค้า Made in Thailand ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ตลอดทั้งซัพพลายเชน”

🏭 “เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผู้บริโภคในประเทศต้องหันมาใช้สินค้า Made in Thailand ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ตลอดทั้งซัพพลายเชน” ⏩สินค้าที่ได้ MiT เป็นการรับประกันว่าสินค้านั้นผลิตในประเทศไทย ดังนั้นการใช้สินค้าที่ได้รับ MiT...

ส.อ.ท. ร่วมเสวนาหัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19”

ส.อ.ท. ร่วมเสวนาหัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19”

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19" ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ ธนรักษ์ ผลิพัฒน์...

สุพันธุ์ มงคลสุธี นำสมาชิก ส.อ.ท. ฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริการ 360 องศาตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สุพันธุ์ มงคลสุธี นำสมาชิก ส.อ.ท. ฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริการ 360 องศาตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดแผนนำพาสมาชิกและผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ภายในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการ 360 องศา แก่สมาชิก ครอบคลุมทุกมิติ...

“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

🏭“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ” ⏩ผลตอบรับสินค้า MiT ในส่วนภูมิภาคมีการตื่นตัวกัน โดยการเสนองานราชการ...

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต”

สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย จัดสัมมนา “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต"...

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อเป็น Food Valley ของไทย”...

เดือนสิงหาคม 2564 ผลิตรถยนต์ 104,144 คัน ลดลงร้อยละ 11.18 ขาย 42,176 คัน ลดลงร้อยละ 38.8 ส่งออก 59,571 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78

เดือนสิงหาคม 2564 ผลิตรถยนต์ 104,144 คัน ลดลงร้อยละ 11.18 ขาย 42,176 คัน ลดลงร้อยละ 38.8 ส่งออก 59,571 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี้...

สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน​ TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม​ Bilbil.com (ตลาดอินโดนีเซีย)

สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน​ TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม​ Bilbil.com (ตลาดอินโดนีเซีย)

วันพุธที่​ 22​ กันยายน​ 2564​ นายเวทิต​ โชควัฒนา​ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์​ เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน​ TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม​ Bilbil.com (ตลาดอินโดนีเซีย) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากรณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย​มี ดร....

ขอเชิญรับชม LIVE‼️ การบรรยายพิเศษ เรื่อง”มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิด” และเรื่อง “ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ COVID – 19”

ขอเชิญรับชม LIVE‼️ การบรรยายพิเศษ เรื่อง”มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิด” และเรื่อง “ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ COVID – 19”

📍 ขอเชิญรับชม LIVE‼️ การบรรยายพิเศษ เรื่อง"มาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิด" จากดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเรื่อง “ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ COVID – 19” จากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับสนับสนุนงาน FTI EXPO

สภาอุตสาหกรรมฯ ยกทีมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับสนับสนุนงาน FTI EXPO

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท....

“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”

“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”

🏭“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ” จากบทสัมภาษณ์ Exclusive ความสำเร็จจากการได้รับรองสินค้า MiT...

กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนเตรียมจัดงาน “Phuket Gems Fest”

กระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนเตรียมจัดงาน “Phuket Gems Fest”

วันที่ 13 กันยายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส.อ.ท. และนางประพีร์ สรไกรกิติกูล...

สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่" ในงานสัมมนาออนไลน์ "การจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด...

ส.อ.ท. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

ส.อ.ท. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

19 ก.ย. 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยกรรมการ ส.อ.ท. และกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน...

การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ…คุณแสงจันทร์  อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์  จำกัด

การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ…คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์ จำกัด

🏭“การรับรองสินค้า MiT เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้น” จากบทสัมภาษณ์พิเศษ...คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวรักษ์ จำกัด...

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19...

ส.อ.ท. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

ส.อ.ท. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

18 ก.ย. 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ นายสมโภชน์ อาหุนัย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน ส.อ.ท. และผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายองอาจ...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย และนายศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการสภาธุรกิจฯ...

จุดเด่นของ Influencer Marketing มีอะไรบ้าง ?

จุดเด่นของ Influencer Marketing มีอะไรบ้าง ?

1. เข้าถึงง่ายและโน้มน้าวลูกค้าได้ดีกว่าการสื่อสารผ่าน Influencer จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากกว่า เพราะ Influencer มักเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเอง หรือมีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับผู้ติดตาม...