ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งาน PR&Communication)

รายละเอียดงาน      

 • ดูแลงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • สร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆ ของสถาบันฯ
 • จัดทำและดูแลงาน Infographic ต่างๆ ได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประชาสัมพันธ์ สื่อสาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมในการออกแบบ/ตกแต่งรูปได้ ถ่ายและตัดต่อวีดีโอได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานพิธีกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ และมีความคิดสร้างสรรค์