ธันวาคม 2564

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

พฤศจิกายน 2564

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  3/11/2564FTI-1139พาหนะ 28 กย.,19,20 ตค.ศรัณยา       1,170.00กม  3/11/2564FTI-1140โทรศัพท์เคลื่อนที่ กย.วีรวัฒน์        ...

ตุลาคม 2564

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

กันยายน 2564

เดือนที่เบิกวันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ กันยายน 2/09/2564FTI-0925ประกันภัยไวรัสโควิด-19/โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯก.เครื่องปรับอากาศ15/07/64-14/07/65,มิย.วาทินี      ...

สิงหาคม 2564

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...