กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด

2 เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด สู่พนักงาน ของสมาชิก ส.อ.ท. และประชาชน

รับบริจาคเงินเขากองทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่

  1. 1. ห้องความดันลบ
  2. 2. เครื่อง High Flow
  3. 3. ชุด PPE
  4. 4. ชุด Rapid Antigen test
  5. 5. แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เลขที่บัญชี  009-1-71583-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์
(ใบบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100%)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.fti.or.th โทร : 02 345 1054

Click or drag a file to this area to upload.