FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาตู้แช่วัคซีนโควิด-19 มอบให้สถานพยาบาล 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19

บริจาคเงินได้ที่บัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขา ไทยเบฟควอเตอร์
เลขที่บัญชี 009-010-4080
(ใบบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 100%)
(ขอสงวนสิทธิ์ออกใบบริจาคให้สำหรับผู้บริจาค ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป)

ติดต่อสอบถาม กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 086-374-2522 / 081-354-7330

Click or drag a file to this area to upload.