กรุณระบุอีเมลเพื่อใช้ในการติดต่อ
ไม่บังคับกรอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเผยแพร่ต่อไปยังบุุคคลภายนอกหรือนำเอาข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล