กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
2. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 สู่สมาชิกส.อ.ท. พนักงาน และประชาชน

รับบริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ชื่อบัญชี
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เลขที่บัญชี  009-1-71583-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์
(ใบบริจาคสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามประกาศของกรมสรรพากร)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.fti.or.th โทร : 02 345 1054

1 ห้องความดันลบแบบประกอบ และเคลื่อนย้ายได้ มูลค่าห้องละ 130,000 บาท

ใช้สาหรับในโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ว่างเพื่อติดตั้ง เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเข้ม/เหลือง
ได้รับบริจาครบเต็มจำนวนแล้ว
ระบุจำนวนห้องที่ต้องการบริจาค
โปรดระบุจำนวนเงิน

2 ชุดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร มูลค่าชุดละ 30,000 บาท

ใช้สาหรับติดตั้งในโรงพยาบาลที่มีห้องว่าง และต้องการปรับปรุงห้องพักธรรมดา ให้มีคุณสมบัติในการปรับ ความดันภายในห้องให้เป็นความดันลบ
ได้รับบริจาครบเต็มจำนวนแล้ว
ระบุจำนวนชุดที่ต้องการบริจาค
โปรดระบุจำนวนเงิน

3 กล่องห่วงใย (ในราคากล่องละ 888 บาท)

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ปิดรับบริจาคกล่องห่วยใย
ระบุจำนวนกล่องที่ต้องการบริจาค

4 บริจาคเงิน (ตามจิตศรัทธา)

(โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค)

ยอดรวมบริจาค / บาท

฿ 0.00
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ กรุณาคลิก เพื่อใช้งนใน Browser อื่นที่ปุ่มด้านล่าง