1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

5 ปัญหาในการขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์

แม้ว่าการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยจากผู้ประกอบการยุคปัจจุบัน เพราะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกในการซื้อ-ขาย ประหยัด ต้นทุน เมื่อเทียบกับการมีหน้าร้าน รวมถึงสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า...

สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes)...

สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

สภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Kjersti Rødsmoen) ณ...

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19...

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด...

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส นายจุตินฏฐ์ ศิริมังคลกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นางดลยา สนธิวง ผู้อำนวยการสายบริหารและปฏิบัติการ...

สถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สถิติการผลิต การจำหน่ายและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหรรม

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Industry Data Space (iDS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และคาดกาณณ์ทิศทางธุรกิจ

ติดตามเราได้ที่