1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
FTIEXPO2022_FTIWebsiteBanner-R1823x529px
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

ส.อ.ท. สนับสนุนการจัดงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงานปีใหม่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมประจำปี 2565 โดยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานและพบปะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชน ณ...

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

ส.อ.ท. หารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานแรงงาน นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์...

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ส.อ.ท. หนุนพัฒนาระบบคมนาคมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART...

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19...

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด...

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส นายจุตินฏฐ์ ศิริมังคลกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นางดลยา สนธิวง ผู้อำนวยการสายบริหารและปฏิบัติการ...

สถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สถิติการผลิต การจำหน่ายและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหรรม

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Industry Data Space (iDS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และคาดกาณณ์ทิศทางธุรกิจ

ติดตามเราได้ที่