1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

ประธาน ส.อ.ท. ต้อนรับอดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศสและที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ นายเชิญพร เต็งอำนวย, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล ให้การต้อนรับ นายฟรองซัวส์ เปอร์จี อดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส และ...

พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

พาณิชย์ชูสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวรักษ์โลก เพิ่มโอกาสให้ Micro SMEs ขยายตลาดสู่ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal

วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน “The Marché by STYLE Bangkok 2022 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยได้รับเกียรติจาก...

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล...

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19...

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด...

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส นายจุตินฏฐ์ ศิริมังคลกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นางดลยา สนธิวง ผู้อำนวยการสายบริหารและปฏิบัติการ...

สถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สถิติการผลิต การจำหน่ายและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหรรม

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Industry Data Space (iDS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และคาดกาณณ์ทิศทางธุรกิจ

ติดตามเราได้ที่