1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ “มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานประกอบการ” กับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ “มาตรการป้องกัน Covid-19 ในสถานประกอบการ” กับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบอาหารและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบอาหารและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด) สนับสนุนข้าวกล่อง 300 กล่อง น้ำดื่ม 300 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร...

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม...

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้กับสมาชิกได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

FTI Matching

การจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวของกิจการ
ที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ

ติดตามเราได้ที่