วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว Digital Supplychain Finance ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ผ่านทางระบบออนไลน์

สำหรับโดยแพลตฟอร์ม Digital Supplychain Finance เป็นโครงการนำร่องในการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าปลีก
ตลอดซัพพลายเชน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้า มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อของภาคธนาคาร ทำให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ในกาารประเมินความเสี่ยงได้ และ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อ-ขายในรูปแบบ digital ทดแทนการออกและรับเอกสารทางการค้า ในรูปแบบกระดาษ ที่มีความไม่คล่องตัวในอดีต