วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ชี้ช่องการเงิน สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.” ร่วมกับสถาบันการเงินพันธมิตร ซึ่งได้แก่ สมาคมธนาคารไทย SME D Bank, Exim Bank, ออมสิน และ บสย. โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 บริษัท

โดยในงานสัมมนา นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบัน SMI ได้พูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทของ ส.อ.ท. ในการช่วยเหลือสมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการแนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกทราบ พร้อมทั้งนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ได้แนะนำบทบาทของ ส.อ.ท. ในการส่งเสริมสมาชิกเข้าใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Digital Supply Chain Finance

สำหรับกิจกรรมทางด้านการเงินและภาษี สำหรับสมาชิก มีกำหนดจัดอีก 3 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง “รู้ข้อดีบัญชีเดียว พร้อมตัวช่วย”
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับ CEO” และ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 “บัญชีศรีธนญชัย”

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/smtcg65

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#ONEFTI