1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

ส.อ.ท. จัดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) “รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ กล่าวเปิดงานเสวนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ รถไฟจีน-ลาว-ไทย โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจไทย” ซึ่งจัดโดยสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท....

ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ส.อ.ท. มอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรกให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่งมอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit 2 ห้องแรก ภายใต้ "กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19" ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี (Hospitel โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค) โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน...

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประธาน ส.อ.ท. และผู้อำนวยการใหญ่...

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้กับสมาชิกได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

FTI Matching

การจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวของกิจการ
ที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ

ติดตามเราได้ที่