1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
1622607193822
AD1823x529
previous arrow
next arrow
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

ข่าวสาร ส.อ.ท.

ตะลุยหาขุมทรัพย์ FTI Lucky Together

ตะลุยหาขุมทรัพย์ FTI Lucky Together

🎈มา *ตะลุยหาขุมทรัพย์* FTI Lucky Together💎เพียงใช้มือถือสแกนจับของรางวัลในงาน FTI EXPO 202229 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 (10.00 - 20.00 น.) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่ มาลุ้น ว่าคุณจะจับได้รางวัลอะไร...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน KOSOVO – THAILAND ECONOMIC FORUM เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอซอวอ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน KOSOVO – THAILAND ECONOMIC FORUM เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอซอวอ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน KOSOVO – THAILAND ECONOMIC FORUM โดยได้รับเกียรติจาก นางวีโยซา ออสมานี ซาดรีอู (H.E. Mrs. Vjosa Osmani Sadriu) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอซอวอ กล่าวเปิดงาน ณ...

ส.อ.ท. ร่วมเข้าพบและหารือกับคณะสภาผู้แทนภูมิภาค  (The House of Regional Representatives) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย

ส.อ.ท. ร่วมเข้าพบและหารือกับคณะสภาผู้แทนภูมิภาค (The House of Regional Representatives) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมดัวยกรรมการจากสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย...

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19...

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

​สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมอบเตียงสนาม 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด...

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มอบ ชา กาแฟ และเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส นายจุตินฏฐ์ ศิริมังคลกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นางดลยา สนธิวง ผู้อำนวยการสายบริหารและปฏิบัติการ...

สถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สถิติการผลิต การจำหน่ายและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหรรม

Thai Industries Sentiment Index : TISI

Industry Data Space (iDS)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และคาดกาณณ์ทิศทางธุรกิจ

ติดตามเราได้ที่