กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
2. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 สู่สมาชิกส.อ.ท. พนักงาน และประชาชน

รับบริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ชื่อบัญชี
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เลขที่บัญชี  009-1-71583-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์
(ใบบริจาคสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามประกาศของกรมสรรพากร)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.fti.or.th โทร : 02 345 1054

ห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Modular Unit มูลค่าห้องละ 130,000 บาท

ใช้สาหรับในโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ว่างเพื่อติดตั้ง เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเข้ม/เหลือง
ระบุจำนวนห้องที่ต้องการบริจาค
โปรดระบุจำนวนเงิน

ชุดความดันลบแบบติดตั้งประจำจุด Negative Pressure Unit มูลค่าชุดละ 30,000 บาท

ใช้สาหรับติดตั้งในโรงพยาบาลที่มีห้องว่าง และต้องการปรับปรุงห้องพักธรรมดา ให้มีคุณสมบัติในการปรับ ความดันภายในห้องให้เป็นความดันลบ
ระบุจำนวนห้องที่ต้องการบริจาค
โปรดระบุจำนวนเงิน

บริจาคเงิน (ตามจิตศรัทธา)

เพื่อซื้อ PAPR, ยาฟาวิพิราเวียร์, ชุด Rapid Antigen test, Health Box และอื่นๆ
(โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค)

ยอดรวมบริจาค / บาท

฿ 0.00
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อบริจาคเป็นชุด
1.ติดป้ายชื่อ-สกุลหรือชื่อบริษัทพร้อมโลโก้ผู้สนับสนุนที่ห้องความดันลบ
2.ประชาสัมพันธ์ชื่อ-สกุลหรือชื่อบริษัทผู้สนับสนุน ผ่านสื่อออนไลน์ของ ส.อ.ท.
3.โรงพยาบาลที่รับมอบจะออกใบบริจาค และจัดส่งทางไปรษณีย์  (สามารถนำไปใช้เป็นสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามประกาศของกรมสรรพากร)
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ออกใบบริจาค และจัดส่งทางไปรษณีย์ (สามารถนำไปใช้เป็นสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามประกาศของกรมสรรพากร)

*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ กรุณาคลิก เพื่อใช้งนใน Browser อื่นที่ปุ่มด้านล่าง