พฤษภาคม

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  05/05/2565FTI-0456พิมพ์ป้ายกลุ่มฯก.พลังงานฯ 28 มีค.รัตนกาญจน์ 99           856.00สส  05/05/2565FTI-0457ป้ายไวนิลก.การจัดการฯ 17 กพ.รัตนกาญจน์ 99          ...

เมษายน 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  4/04/2565FTI-0368กระเช้าผลไม้แสดงความยินดี ก.เคมี25 มีค.อานนท์       2,000.00สส  4/04/2565FTI-0369กระเป่าผ้าที่ระลึก ก.เครื่องปรับอากาศ28 มีค.วาทินี      ...

มีนาคม 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

กุมภาพันธุ์ 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  08/02/2565FTI-0126ขนส่งเอกสารฯ  ธค.โพไลท์แมสเซนเจอร์ฯ        990.00สบ  08/02/2565FTI-0127ธรรมเนียมจัดทำแคชเชียร์เช็คโครงการฯ MV-64-001425 มค.หฤทัย     ...

มกราคม 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...