“RE100 Thailand Club ร่วมขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality”

“RE100 Thailand Club ร่วมขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้ง RE100 Thailand Club มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และ สมาชิกร่วมก่อตั้งจำนวน 19 องค์กร ได้แก่ สอวช. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ส.อ.ท.ร่วมเสวนา “BCG Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทย”

ส.อ.ท.ร่วมเสวนา “BCG Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทย”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเสวนาหัวข้อ “BCG Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทย” ร่วมกับนายวีริศ อัมระปาล...
ส.อ.ท. เข้าร่วมงานหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่อง “การปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว”

ส.อ.ท. เข้าร่วมงานหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่อง “การปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว”

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมงานหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่อง “การปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว” ณ ห้อง บอลรูม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ...
ส.อ.ท. เข้าเยี่ยมชม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม​ระหว่างกัน

ส.อ.ท. เข้าเยี่ยมชม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม​ระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด นำโดย นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมด้วยนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ณ ห้องกาสะลอง สิบล้านบุรี รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน โดยมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ...
ดีเดย์ สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 76 ครบทั่วไทย

ดีเดย์ สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 76 ครบทั่วไทย

ส.อ.ท. จุดพลุ สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำดับที่ 76 ครบทั่วไทย บรรลุตามเป้าหมายปี 2564 เพื่อเปิดประตู่สู่ตะวันตก มุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางผู้นำอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยคุณปกรณ์...